Show simple item record

dc.creatorShivacheva, Tanya / Шивачева, Таня
dc.date.accessioned2019-11-14T14:24:11Z
dc.date.available2019-11-14T14:24:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/511
dc.description.abstractCurrent approach to managing RA activity through tight control and treat to target strategy in the treatment of patients requires the use of secure combined assessment tools and dynamic monitoring of the response. Two variants of DAS28 (ESR and CRP) have been shown to allow a high level of residual activity in treatment that could be responsible for progression of RA despite the use of costly medications. The use of these more favourable combined indicators in day-to-day clinical practice may be the cause of a lack of significant change in the development of concomitant cardiovascular disease that ultimately leads to premature death in RA patients.en_US
dc.description.abstract[BG] Съвременният подход при управлението на активността на РА, чрез tight control и treat to target стратегията в лечението на болните изисква използването на сигурни комбинирани инструменти за оценка и динамично наблюдение на постигнатия отговор. Двата варианта на DAS28 (СУЕ и CRP) доказано допускат високо ниво на остатъчна активност при лечение, което би могло да е отговорно за прогресия на РА независимо от приложението на скъпоструващи медикаменти. Приложението на тези „по – благосклонни“ комбинирани показатели в ежедневната клинична практика може би е причина за липсата на съществена промяна в развитието на съпътстващи сърдечно-съдови заболявания, които в крайна сметка водят до преждевременна смърт при болни от РА.BG
dc.subjectrheumatoid arthritis (RA)en_US
dc.subjectcardiovascular disease (CVD)en_US
dc.subjectinflammatory activityen_US
dc.subjectdisease activity score 28en_US
dc.subjectbiological treatmenten_US
dc.subjectmethotrexate (MTX)en_US
dc.subject.classificationВътрешни болести / Internal Diseasesen_US
dc.titleStudy of Clinical Activity of Rheumatoid Arthritis in Patients Treated with Biological Products // Изследване на клиничната активност на ревматоидния артрит при болни, провеждащи лечение с биологични средстваen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailtania.shivacheva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Propaedeutics of Internal Diseasesen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages198en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record