Show simple item record

dc.creatorVankova, Desislavaen_US
dc.creatorВанкова, Десиславаbg
dc.date.accessioned2019-08-09T09:07:23Z
dc.date.available2019-08-09T09:07:23Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/82
dc.description.abstract[EN] The study combines the concepts of "health-related quality of life" (HrQoL) , "health promotion", "community" and "social capital"(SC) and applies them to the Bulgarian environment. The research did not identify any study in Bulgaria which has investigated the HrQoL of the general population, neither of a sub-population at a community level. The overall objective of this study is to measure and analyze the HrQoL in a community and further to assess the influence of demographic, socio-economic and behavioral factors on HrQoL using quantitative and qualitative methods. Furthermore, the relationship between HrQoL and SC is analyzed through a network-based approach. Evaluation of HrQoL identifies health inequalities in different subgroups and can help to guide policies or interventions to improve the population health. The study applies a mixed methods approach, and as such it combines quantitative and qualitative methods. The research design is sequential explanatory mixed methods which includes two consecutive phases: the first phase utilizes quantitative methods (EQ-5D-3L- survey- Pilot survey - 2010; real survey - 2011) and the second phase, qualitative methods (Delphi study and Textual Analysis-2013). The design has been chosen as we prioritize the quantitative data analysis and then use qualitative findings to help contextualize quantitative results. The results and recommendations are published in "Social Medicine", in the Proceedings of the EuroQol Group etc. The analyses show that health is not just a focus of the health care policy but a matter of economic and social policies. The results of this study could give the impetus to obtain support for the improvement of HrQoL of the communities from the relevant local and national government.en_US
dc.description.abstract[BG] Темата на дисертацията е "Качество на живот, свързано със здравето (КЖсЗ) в общността". Тя обединява в едно цяло, често разделяните концепции "промоция на здраве", "качество на живот", "здраве", "популационно здраве", "детерминанти на здравето", "социален капитал" и "общност". Целта на дисертацията е да се изследва КЖсЗ на ниво общност в количествен и качествен аспект, и да се анализира влиянието на социално-икономическите (с акцент върху социалния капитал), демографските и някои поведенчески детерминанти върху КЖсЗ. На тази основа се правят препоръки, които предлагат политики и интервенции, подобряващи КЖсЗ. Методология: Микс-метод подход Дизайн: Последователно-обяснителен микс-метод дизайн- състои се от две отделни фази, количествена и качествена (фиг.1). Дава се приоритет на количествения анализ, поради нуждата от изграждане на база от данни за КЖсЗ в общността. Количествената предхожда качествената фаза и интегрирането на данните е направено на края на изследването. Между 1 фаза и 2 фаза е предвиден достатъчно дълъг период от време. Резултатите и препоръките са публикувани в списание "Социална Медицина", в Proceedings database на Еuroqol Group и др. Здравето е позитивна концепция. Доказваме, че индивидуалната промяна към здравословно поведение трябва да бъде потенциирана от окръжаващата среда, като се осигурява социална подкрепа и взаимопомощ. Настоящата дисертация отразява нарастващия интерес към това как индивидът възприема своето собствено здраве и какво може да бъде направено за неговото подобряване от здравно-промоционална гледна точка.BG
dc.subjecthealth-related quality of life(HrQoL)en_US
dc.subjecthealth promotionen_US
dc.subjectcommunityen_US
dc.subjectsocial capitalen_US
dc.subject.classificationСоциална медицина и организация на здравеопазването / Social Medicine and Organization of Healthcareen_US
dc.titleHealth-related Quality of Life in the Community // Качество на живот, свързано със здравето в общносттаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emaildesislava.vankova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentAcademic Clinical Research Organizationen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages167en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record