Show simple item record

dc.creatorPreslav Penchev / Преслав Пенчев
dc.date.accessioned2021-03-08T12:35:03Z
dc.date.available2021-03-08T12:35:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/814
dc.description.abstractAdditive technologies represent a relatively new direction in the development of dental medicine. An essential characteristic of additive manufacturing technology is the fabrication of details with a complex configuration of their surface and core. In addition, it allows the simultaneous production of a considerable number of details. Thereby the additive manufacturing saves time and allows the fabrication of intricate objects. The additive technologies in dental medicine are used to manufacture dentures, denture prototypes, cast, or models for further denture manufacturing. One of the most commonly used additive manufacturing method, also used in dentistry, is stereolithography. This technology has been well known for four decades, but there are fundamental issues that remain unsolved. Besides, contemporary dental practice tries to integrate this new approach into conventional methods for denture fabrication. Therefore, the presented scientific research aims to improve the conditions for the fabrication of cast metal dentures using 3D printed prototypes manufactured by laser stereolithography printer and improve the casting conditions by integrating innovative fabrication methods in practice.en_US
dc.description.abstractСравнително ново направление в денталната медицина е технологията за послойно изграждане на протезни конструкции. Незаменимо качество на адитивните технологии е, че предоставя възможност да се създават сложни детайли по отношение на своята повърхност и сърцевина. Наред с това позволяват изработването на редица обекти едновременно, като по този начин спестяват време и дават възможност за материализиране на детайли, чието създаване досега е било невъзможно. В денталната медицина, адитивните технологии могат да се използват за изработка на протезни конструкции, техни прототипи, които в последствие да бъдат отлети, или работни модели, които да служат за завършване на протезната конструкция. Един от най-достъпните и развити (респективно широко застъпени в денталната медицина) методи за 3D принтиране е стереолитографията. Това е технология позната на човечеството от близо четири десетилетия, но въпреки това продължава търсенето на решения на някои фундаментални въпроси. Заедно с това интерес за практиката представлява интегрирането на този съвременен подход в конвенционалните методи на изработка на протезни конструкции. Именно поради тази причина целта на настоящия научен труд е да се проучат възможностите за изработване на лети метални конструкции по 3D принтирани прототипи чрез лазерен стереолитографски принтер, както и да се подобрят условията за леене, чрез интегриране на иновативни технологични подходи.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectstereolithographyen_US
dc.subjectadditive technologyen_US
dc.subject3D printed objecten_US
dc.subjectSLP (Selective Laser Polymerization)en_US
dc.subjectcastable resinen_US
dc.subject.classificationДентално материалознание / Dental materials scienceen_US
dc.title3D Printed Prototypes of Cast Metal Denture Frameworks Fabricated by Laser Stereolithography Printer // Лети метални конструкции по 3D принтирани прототипи чрез лазерен стереолитографски принтерen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailPreslav.Penchev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина / Department of Dental Materials Science and Propaedeutics of Prosthetic Dental Medicineen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages142en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record