Show simple item record

dc.creatorPeneva, Stanislava / Пенева, Станиславаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:06:12Z
dc.date.available2019-08-09T09:06:12Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/69
dc.description.abstract[EN] 1. This is the first of its kind and scope profound study of the relationship between nurse and patient during hospitalization period in various types of hospitals and medical centers. 2. It reveals the personal characteristics and professional activities relevant for the modern patient and nurse likewise. 3. A model of professional nursing behavior in interaction action with patients is developed. The model enables maintaining the most effective relationships between the nurse and a patient, ensuring quality service, satisfaction of individual needs and continuity of care. 4. A standard of therapeutic relationship between nurse and patient is developed for the first time and experts in the field of health care (the chief nurses’ community) give positive evaluation for its practical applicability. 5. This study explores the relationship between professional medical satisfaction of a nurse with regards to patient relationship and the factors of influence. The results can be used by hospital management. ////////////// ///////////// [BG] 1. Направено е първото по рода си, широко по обхват, целенасочено и задълбочено проучване на взаимоотношенията между медицинската сестра и пациентав периода на хоспитализацията в различни типове ЛЗ. 2. Разкрити са личностно-професионалните характеристики и дейности, значими както за съвременния пациент, така и за съвременната медицинска сестра. 3. Разработен е „Модел на професионално сестринско поведение при взаимо-действие с пациент“, който създава възможност за поддържане на оптимални взаимоотношения между медицинската сестра и пациента, гарантиращи качествено обслужване, удовлетворяване на индивидуалните потребности и поддържане на непрекъснатост на грижите. 4. За първи път е разработен „Стандарт за терапевтичното взаимоотношение между медицинската сестра и пациента“ и е получил положителна оценка за приложимост в практиката от експерти в областта на здравните грижи (старши медицински сестри). 5. Проучена е връзката между професионалната удовлетвореност на медицинската сестра и взаимоотношенията с пациента, както и факторите, които я повлияват. Резултатите могат да бъдат използвани от болничния мениджмънт.en_US
dc.subjectnursesen_US
dc.subjectpatienten_US
dc.subjectrelationshipen_US
dc.subject.classificationСоциална медицина и организация на здравеопазването / Social Medicine and Organization of Healthcareen_US
dc.subject.classificationЗдравни грижи / Auxiliary health care, Nursingen_US
dc.titleProfessionalization of nurses building relationship with the patient in modern health care environment// Професионализация на медицинската сестра за изграждане на взаимоотношения с пациената в условията на съвременното здравеопазванеen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailstanislava.peneva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of social medicine and health care organisationen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages199en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record