Show simple item record

dc.creatorYuliya Bazdarska / Юлия Баздарска
dc.date.accessioned2021-02-15T08:30:14Z
dc.date.available2021-02-15T08:30:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/690
dc.description.abstractWe present the first scientific study in Bulgaria on the effects of the new technologies in treating type 1 diabetes mellitus (T1DM) in children and adolescents. It covers the period 2015 – 2019, and consists of 5 sub-studies, involving 550 children. The results showed insufficient care for children with T1DM in kindergartens on the background of increasing frequency of glucose sensors (CGM) usage in the absence of reimbursement at that period. We searched for a correlation between improved glycemic control after introduction of pump therapy and scheduled remote monitoring. For the first time in Bulgaria we registered proved benefits from tighter follow up and more frequent contact with the diabetes team, leading to significant improvement of metabolic control. For the first time in Bulgaria we evaluated: the benefits of the constant use of sensors and their influence on patients' metabolic control and quality of life and their families. Regular CGM usage leads to better glycemic control without increasing the incidence of hypoglycemia and DKA in children. The strong significant relationship between the innovative sensor-generated indices and diabetes control makes them suitable for routine follow-up of patients with diabetes while providing a better quality of life. The current research gives evidence that with the expanding of the sensors and their full registration and reimbursement, their benefits will become available for a more considerable proportion of the Bulgarian diabetes population and the results of their use will improve. By incorporating the new technologies' potential into the requirements for diabetes control and with the adaptation of the health care professionals, better metabolic health will be provided to more children and young people with diabetes, which is of utmost importance for their future.en_US
dc.description.abstractПървото научно проучване в България, което представя ефекта на новите технологии в лечението на тип 1 захарен диабет (Т1ЗД) в детско-юношеска възраст. То обхваща периода 2015-19г. и се състои от 5 подпроучвания, в които участват общо 550 деца. Резултатите показват недостатъчна грижа за децата с Т1ЗД в детските градини на фона на нарастваща честота на употреба на сензори (CGM) при липсата на реимбурсация към момента на изследването. Потърсени са доказателства за подобрен гликемичен контрол при въвеждане на помпената терапия и организирано дистанционно наблюдение. За първи път у нас са доказани ползите от близкото наблюдение и честата връзка с лекуващия екип, водещи до значимо подобрение на метаболитния контрол. За първи път у нас са оценени ползите от постоянната употреба на сензорите и ролята на CGM показателите за метаболитния контрол и качеството на живот на пациентите и техните семейства. Постоянно използващите сензори деца имат по-добър гликемичен контрол без увеличена честота на хипогликемиите и ДКА. Силната значима връзка между новите сензорни показатели и диабетния контрол ги определя като подходящи за рутинно наблюдение на пациентите с диабет, като същевременно им осигурява по-добро качество на живот. Настоящите изследвания доказват, че с разширяване на употребата на сензори и осигуряване на тяхната пълна регистрация и реимбурсация, ползите им ще стават достъпни за по-голям дял от българската диабетна популация, а резултатите от употребата им – по-добри. С внедряването на възможностите на новите технологии в изискванията за диабетния контрол и с адаптацията на лечителите им към тях ще се осигури по-добро метаболитно здраве на все повече деца и млади хора с диабет, което е особено важно за тяхното бъдеще.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectdiabetes mellitusen_US
dc.subjectglycemic controlen_US
dc.subjectpump therapyen_US
dc.subjecthypoglycemiaen_US
dc.subjectuse of sensorsen_US
dc.subjectquality of lifeen_US
dc.subject.classificationПедиатрия / Paediatricsen_US
dc.titleInnovations Improving Treatment Success in Children and Adolescents with Diabetes // Иновации за подобряване на успехите в лечението на деца и юноши с диабетen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailYuliya.Bazdarska@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по педиатрия / Department of Paediatricsen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages195en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record