Show simple item record

dc.creatorStelian Edrev / Стелиан Едрев
dc.date.accessioned2021-02-10T09:41:28Z
dc.date.available2021-02-10T09:41:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/671
dc.description.abstractIn recent years, platelet-rich plasma is used in a series of countries for the restoration of jaws following the removal of retained teeth and odontogenic cysts. The therapeutic effect of platelet-rich plasma applied into the postextraction socket of retained teeth and odontogenic cysts either alone, or in combination with collagen or autologous bone in a total of 108 patients, 55 males and 43 females was analyzed. The control group included a total of 39 patients, 17 males and 22 females. Postoperative dynamics of pain scores after the visual analogue scale, and degree of postoperative facial oedema was followed-up in a comparative manner on the first, third, and seventh day while bode density of the affected jaw was assessed using cone-beam computed tomography on the sixth month. The pain scores reduced, particularly strongly after the application of platelet-rich plasma with collagen and autologous bone. The patients with removed retained teeth and odontogenic cysts presenting with mild or moderate postoperative facial oedema after the conservative treatment prevailed. The bone density of the affected jaw was satisfactory after applying pure platelet-rich plasma, higher after the use of collagen, too, and particularly high after the application of autologous bone, too, than in control patients. The favourable effect of platelet-rich plasma alone and collagen or autologous bone on the restoration of the defects of the retained teeth and odontogenic cysts were proved through the statistically significant differences and correlations between numerous analyzed parameters.en_US
dc.description.abstractПрез последните години богатата на тромбоцити плазма се използва в редица страни за възстановяването на челюстите след отстраняване на ретинираните зъби и одонтогенните кисти. Анализиран е терапевтичният ефект на богатата на тромбоцити плазма, поставена в постекстракционната рана на ретинираните зъби и одонтогенните кисти самостоятелно или в комбинация с колаген или автогенна кост, при общо 108 болни, 55 мъже и 43 жени. Контролната група включва общо 39 болни, 17 мъже и 22 жени. Следоперативната динамика на оценките на болката по зрителната аналогова скала и степента на отока на лицето е проследена в съпоставителен план на първия, третия и седмия ден, а костната плътност в засегнатата челюст е изследвана с помощта на компютърна томография с конусообразни лъчи на шестия месец. Оценките на болката намаляват, особено силно след приложението на богатата на тромбоцити плазма заедно с колаген и с автогенна кост. Преобладават болните с отстранени ретинирани зъби и одонтогенни кисти с леко или умерено изразен следоперативен оток на лицето след проведеното консервативно лечение. Костната плътност в увредената челюст е на задоволително ниво след приложението на чистата богата на тромбоцити плазма, по-висока след използването и на колаген и особено висока след приложението и на автогенна кост, отколкото при контролните болни. Благоприятният ефект на богатата на тромбоцити плазма както самостоятелно, така и с колаген или с автогенна кост, върху възстановяването на дефектите на отстранените ретинирани зъби и одонтогенни кисти се доказва чрез статистически достоверните разлики и зависимости между голям брой анализирани показатели.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectplatelet-rich plasmaen_US
dc.subjectretained teethen_US
dc.subjectodontogenic cystsen_US
dc.subjectfacial oedemaen_US
dc.subject.classificationЗъболечение / Dental Treatmenten_US
dc.titleRestorative Treatment of Jawbone Postoperative Defects Using Platelet Concentrates // Възстановяване на постоперативни дефекти на челюстните кости при приложение на костновъзстановителни материали, съдържащи тромбоцитни концентратиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailstelian.edrev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по орална и лицево-челюстна хирургия / Department of Oral and Maxillofacial Surgeryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages158en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record