Show simple item record

dc.creatorTeofan Kuyumdzhiev / Теофан Куюмджиев
dc.date.accessioned2021-02-08T07:28:05Z
dc.date.available2021-02-08T07:28:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/648
dc.description.abstractThis study aims to prove the need for training of the whole population in first aid for faster control of the adverse consequences in the area of the accident. We developed a methodology for training and adaptation of professional medical knowledge to reveal the potential of the eyewitnesses. The development of a methodology for their training and adaptation of modern medical emergency response algorithms aims at citizens’ active participation in rescue operations and winning the "golden hour" for the patient. In a society of growing deficit of medical specialists, reserves must be sought everywhere among the active and motivated fellow citizens without medical education, who turned out to be accidental witnesses of Mass Casualty Incidents (MCI). To this end, adapted techniques for providing pre-medical care in case of incidents with a large number of victims are being developed by analyzing national and international practices and examining the awareness and readiness of the population to provide pre-medical care to victims.en_US
dc.description.abstractЦел на настоящето изследване е да се докаже необходимостта от обучение на цялото население на първа медицинска помощ в района на инцидента, за по-бързо овладяване на неблагоприятните последствия и разработване на методика за обучение и адаптиране на професионалните медицински познания, за да се разкрие потенциала на очевидците. Изработването на методика за обучението им и адаптиране на съвременните лечебни спешни алгоритми на реакция цели активното им участие в спасителните мероприятия и спечелването за болния на „златния час“. В обществото ни има все по-нарастващ дефицит от медицински специалисти, резерви трябва да се търсят навсякъде сред активните и мотивирани граждани без медицинско образование, оказали се случайни свидетели на инцидент с голям брой пострадали (ИГБП). Основната теза на настоящият дисертационен труд е, че долекарската помощ е изключителна важна като реакция в първите моменти след настъпилото бедствие, но потенциалът ѝ за допълване с нови техники и адаптирането им за немедиците е неосъзнат и малко използван за нуждите на обществото при справяне с бедствия и пораженията им върху хората . Ние предлагаме адаптирани техники за оказване на долекарска помощ при инциденти с голям брой пострадали като се анализираме националните и международни практики.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectmass casualty incidents (MCI)en_US
dc.subjectvictimsen_US
dc.subjectemergency responseen_US
dc.subjectfirst aiden_US
dc.subjectrescueen_US
dc.subjectawarenessen_US
dc.subject.classificationМедицина на бедствените ситуации / Disaster Medicineen_US
dc.titleAdapted Techniques for Providing First Aid in Mass Casualty Incidents // Адаптирани техники за оказване на долекарска помощ при инциденти с голям брой пострадалиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailTeofan.Kuyumdzhiev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по медицина на бедствените ситуации и морска медицина / Department of Disaster Medicine and Marine Medicineen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages175en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record