Show simple item record

dc.creatorVeselin P. Marinov / Веселин П. Маринов
dc.date.accessioned2020-12-15T13:21:36Z
dc.date.available2020-12-15T13:21:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/619
dc.description.abstractInflammatory bowel disease (IBD) is a group of diseases with diverse clinical manifestations, which are united by the presence of chronic intestinal inflammation and are divided into two main nosological units: Crohn’s disease (CD) and Crohn’s disease (CD). Despite the huge amount of scientific work involved, the etiopathogenesis of the disease is still not well understood. Recent genetic and immunological discoveries undoubtedly shed light on the genetic mechanisms of the disease. At the same time, however, new factors have been discovered that contradict previous theories, which further increases the complexity of the problem. It is becoming increasingly clear that IBD is a heterogeneous group of diseases, and the varying phenotypic manifestation is an expression of the complex interaction of many genetic, immune and ecological factors. As a result of this immune dysregulation, a pathological, excessively strong inflammatory response to the normal intestinal microflora eventually develops. In recent years there has been a growing interest in studying the effects of alternative natural products that affect intestinal inflammation. Experimental animal models are an indispensable stage in the process of developing new therapeutic options. Anethole, eugenol and gallic acid are powerful natural antioxidants. Their anti-inflammatory activity has been studied in many aspects, but experimental data on their effects in models of intestinal inflammation are still lacking. Given the scientific data accumulated so far, it is safe to assume that the results of these studies would be promising.en_US
dc.description.abstractВъзпалителните чревни заболявания (ВЧЗ) представляват група заболявания с разнообразна клинична изява, които се обединяват от наличието на хронично чревно възпаление и се разделят на две основни нозологични единици: болест на Крон (БК) и улцерозен колит (УК). Въпреки огромния положен обем научна работа, етиопатогенезата на заболяването все още не е достатъчно добре изяснена. Скорошните генетични и имунологични открития несъмнено хвърлят светлина върху патогенетичните механизми на заболяването. Успоредно с това обаче са открити нови, противоречащи на досегашните теории фактори, което още повече увеличава комплексността на проблема. Тъй като е невъзможно прилагането на етиологична терапия, терапевтичните усилия са насочени към патогенетично повлияване на заболяването чрез употреба на конвенционални или биологични имуномодулиращи медикаменти. Последните години се наблюдава нарастващ интерес към изучаване на ефектите на алтернативни природни продукти, повлияващи чревното възпаление. Експерименталните животински модели са незаменим етап от процеса на разработване на нови терапевтични опции. Анетол, евгенол и галова киселина са мощни природни антиоксиданти. Противовъзпалителната им активност е изследвана в множество аспекти, но все още липсват експериментални данни относно техните ефекти в модели на чревно възпаление. Предвид натрупаните досега научни данни може убедено да се предположи, че резултатите от тези изследвания биха били обещаващи.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectinflammatory bowel disease (IBD)en_US
dc.subjectCrohn’s disease (CD)en_US
dc.subjectCrohn’s disease (CD)en_US
dc.subjectantioxidantsen_US
dc.subjectintestinal inflammationen_US
dc.subject.classificationФармакология / Pharmacologyen_US
dc.titlePharmacological Study of the Effects of Biologically Active Substances of Plant Origin in an Experimental Model of Inflammatory Bowel Disease // Фармакологично проучване на ефектите на биологично активни вещества от растителен произход в експериментален модел на възпалителни чревни заболяванияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailveselin.marinov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по фармакология и клинична фармакология и терапия / Department of Pharmacology, Clinical Pharmacology and Therapyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages190en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record