Show simple item record

dc.creatorBogomilova, Stanislava / Богомилова, Станислава
dc.date.accessioned2020-04-13T12:29:32Z
dc.date.available2020-04-13T12:29:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/532
dc.description.abstractIn the past few years there has been a significant increase in the number of overweight and obese children, which is reaching epidemic proportions. According to the World Health Organization data, 43,000,000 children worldwide are being overweight and obese with Bulgaria ranking fifth in Europe in this pathology. An entertaining and attention-grabbing activity turns out to be a large rubber ball of various shapes, colours and sizes, better known as fitball. It is applicable to children of all ages and emotionally encouraging. The variety of fitball exercises leads to improvement in metabolism, intensity of motor and secretory functions of the bile and colon, which is important in the treatment of childhood obesity. The use of fitball as a kinesitherapeutic method for dealing with childhood obesity has many benefits for society. It improves the quality of children’s lives; counteracts the consequences of diseases such as metabolic syndrome, hypertension, hormonal disorders and changes in the psycho-emotional state of adolescents, are prevented.en_US
dc.description.abstractПрез последните години се установява значително повишаване на броя на децата с наднормено тегло и затлъстяване с размери на епидемия. По данни на Световната Здравна Организация, 43 000 000 деца в световен мащаб са засегнати от наднормено тегло и затлъстяване, като България заема пето място в Европа по тази патология. Една занимателна и концентрираща вниманието активност се оказва голямата гумена топка с различни, форми, цвят и размери, по-известна като „фитбол“. Приложима е при деца от всички възрасти и създава емоционалност при използването й. От друга страна, разновидностите на фитбола водят до подобряване обмяната на веществата, интензивността на моторната и секреторната функции на жлъчката и дебелите черва, което е от значение при лечението на детското затлъстяване. Приложението на фитбола като кинезитерапевтичен метод за справяне с детското затлъстяване води до редица ползи за обществото. С негова помощ се подобрява качеството на живот на децата, предотвратяват се последиците, до които би довело заболяването, като метаболитен синдром, артериална хипертония, хормонални нарушения и промяна в психо-емоционалното състояние на подрастващите.BG
dc.subjectoverweighten_US
dc.subjectobesityen_US
dc.subjectmetabolismen_US
dc.subjectkinesitherapeuticen_US
dc.subjecttherapeuticen_US
dc.subject.classificationФизиотерапия и рехабилитация / Physiotherapy and Rehabilitationen_US
dc.subject.classificationКинезитерапия / Kinetic therapyen_US
dc.titleExtended Fitball as an Emotional and Therapeutical Method for Reducing Overweight // Разширеният фитбол като емоционален и терапевтичен метод за редукция на наднорменото теглоen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailstanislava.bogomilova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания / Department of Physiotherapy, Rehabilitation, Thalassotherapy and Occupational Diseasesen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages158en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typeDoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record