Show simple item record

dc.creatorPanayotova, Veselina / Панайотова, Веселинаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:04:39Z
dc.date.available2019-08-09T09:04:39Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/52
dc.description.abstract[EN] Marine organisms, especially marine algae are one of the most complete and natural food sources rich in a number of vital biologically active compounds, including polyunsaturated fatty acids, sterols, proteins, polysaccharides, antioxidants, pigments among others. Various biologically active substances in algae and valuable applications of algae in practice are described in the literature review. Among the biologically active substances lipids, in particular basic and essential fatty acids, phospholipids, sterols, fat-soluble vitamins and macro- and trace elements contents in macroalgae are discussed. The aim of the thesis is to study different species of Black Sea macroalgae as sources of various biologically active substances and nutrients in relation to their use for the production of food, pharmaceutical and cosmetic products. Taxonomy of the seaweeds is described. Results were obtained for the fatty acid profile of total lipids, individual phospholipids and sterol esters. This thesis incestigates the content of fat-soluble vitamins and carotenoids (?-tocopherol, ?-carotene and astaxanthin) in the Black Sea algae selected. The final step is to perform an evaluation of the potential of the Black Sea algae as raw materials for food, pharmaceutical and cosmetic industries, showing that they are a very good source of the biologically active substances and essential nutrients investigated. ///////////// //////////// [BG] Морските организми, в това число и водораслите са едни от най-пълноценните природни хранителни източници и са богати на редица жизнено важни биологично активни съединения, сред които полиненаситени мастни киселини, стероли, протеини, полизахариди, антиоксиданти, пигменти и др. В литературния обзор са разгледани биологично активните вещества, съдържащи се във водораслите, както и приложението на водораслите в практиката. От биологично активните вещества са разгледани липидите, в частност основните и незаменими мастни киселини, фосфолипидите, стеролите, мастноразтворимите витамини и основните макро- и микроелементи, съдържащи се в различните видове водорасли. Основната цел на дисертационния труд е изследване на различни видове черноморски водорасли за съдържание на биологично активни вещества и биогенни елементи във връзка с използването им за производството на хранителни, фармацевтични и козметични продукти. Представени са таксонометрични данни за изследваните видове водорасли. Получени са резултати за мастнокиселинния профил на общите липиди, индивидуалните фосфолипиди и стероловите естери. Изследвано е съдържанието на мастноразтворими витамини и каротеноиди (?-токоферол, ?-каротен и астаксантин). Направена е оценка на потенциала на черноморските водорасли като суровини за производството на хранителни, фармацевтични и козметични продукти, която показва, че те са един много добър източник на редица биологично активни вещества и биогенни елементи.en_US
dc.subjectBlack Sea algaeen_US
dc.subjectbiologically active substancesen_US
dc.subject.classificationХимия / Chemistryen_US
dc.titleDetermination of biologically active substances in Black Sea algae//Определяне на биологично активни вещества в черноморски водораслиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailivanova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Chemistryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages143en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record