Show simple item record

dc.creatorЦанева-Дамянова, ДеницаBG
dc.creatorTsaneva-Damyanova, DenitsaEN
dc.date.accessioned2019-11-26T14:22:05Z
dc.date.available2019-11-26T14:22:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/517
dc.description.abstractЦелта на настоящия дисертационен труд е да се проследи разпространението на хепатит B вирусната инфекция в обща популация и етиологичната връзка на хепатит B вирус (HBV) и хепатит D вирус (HDV) при пациенти с хронични чернодробни заболявания в Североизточна България. Да се дефинира относителният дял на окултното хепатит В носителство в обща популация и при пациенти с различни хронични заболявания и чернодробна дисфункция. Да се проучи продължителността на постваксиналния имунен отговор след масовото въвеждане на ваксинопрофилактика с HBV ваксина.BG
dc.description.abstractAim of this study is to report the distribution of hepatitis B virus infection into general population and the etiological association of hepatitis B virus (HBV) and hepatitis D virus (HDV) in patients with chronic liver disease in North-eastern Bulgaria. Define the relative share of occult hepatitis B in the general population and in patients with various chronic diseases and hepatic dysfunction. To investigate the duration of post-vaccination immune response following the massive introduction of HBV vaccine.en_US
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjecthepatitis B virus (HBV)en_US
dc.subjecthepatitis D virus (HDV)en_US
dc.subjectoccult hepatitis B virus (OBI)en_US
dc.subjectT-cell responseen_US
dc.subjectcytopathic effecten_US
dc.subject.classificationМикробиология и вирусология / Microbiology and Virologyen_US
dc.titleClinical and Laboratory Study on the Distribution of Virus Hepatitis B and D in General Population and for Patients with Chronic Liver Diseases in North-eastern Bulgaria. HBV Post-Immune Response Persistence after HBV Vaccination // Клинико-лабораторно проучване върху разпространението на вирусни хепатити B и D в обща популация и при пациенти с хронични чернодробни заболявания в Североизточна България. Продължителност на HBV постваксиналния имунен отговор при ваксинирани лицаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emaildenitsa.tsaneva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по микробиология и вирусология / Department of Microbiology and Virologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages221en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record