Show simple item record

dc.creatorHadzhieva, Stanislava / Хаджиева, Станислава
dc.date.accessioned2019-11-13T13:32:27Z
dc.date.available2019-11-13T13:32:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/509
dc.description.abstractThe low immunization coverage of the population of available effective vaccines is a major factor in maintaining outbreaks of vaccine-preventable outbreaks. Today, the European region has the largest percentage of negative responses to the importance of vaccines, their safety and effectiveness, leading to the highest degree of vaccine oscillation among the world's population. During the last decade, the phenomenon of oscillations in vaccine uptake is also manifested in Bulgaria. There are only few, with no international comparisons, surveys for Bulgaria regarding the attitude of parents towards the immunization process of their children. Scarce and unrepresentative are data on the sources of information influencing parental attitudes towards vaccination. The study of immunization practices among parents of children under the age of 7 revealed factors shaping the attitudes towards vaccination. Consultation with the GPs revealed difficulties and obstacles that vaccine-hesitant parents have created to doctors, as well as provoking adoption of vicious practices aiming to avoid vaccination.en_US
dc.description.abstractНиският имунизационен обхват на населението от наличните ефективни ваксини е основен фактор за поддържане на огнища от епидемии на ваксинопредотвратими болести. Днес европейският регион има най-големия процент отрицателни отговори относно значението на ваксините, тяхната безопасност и ефективност, водещи до най-висока степен на колебание към ваксините сред населението в света. През последната декада феноменът „колебание към ваксините“ се проявява и в България. Малко, с невъзможност за международно сравнение, са проучванията за нашата страна относно отношението на родителите към имунизационния процес на децата им. Оскъдни и нерепрезентативни са данните за източниците на информация и влиянието им върху родителските нагласи за ваксиниране. Проучването на имунизационните практики сред родители на деца до 7-годишна възраст разкри фактори, които влияят върху формирането на нагласите за ваксиниране. Допитването до ОПЛ разкри затруднения, които „колебаещите към ваксините“ родители създават на лекарите, както и съществуването на порочни практики с цел избягване на ваксиниране.BG
dc.subjectvaccine hesitancyen_US
dc.subjectoscillations in vaccine uptakeen_US
dc.subjectimmunizationen_US
dc.subjectvaccine-preventable outbreaksen_US
dc.subject.classificationХигиена и епидемиология / Hygiene and Epidemiologyen_US
dc.titleFactors Shaping Attitudes to Immunization among Parents of Children up to the Age of Seven // Фактори, формиращи нагласите за имунизиране и ваксиниране сред родители на деца до 7 - годишна възрастen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailstanislava.hadzhieva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Hygiene and Epidemiologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages134en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record