Show simple item record

dc.creatorBalcheva, Genoveva / Балчева, Геновева
dc.date.accessioned2019-11-13T12:25:46Z
dc.date.available2019-11-13T12:25:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/508
dc.description.abstractDentin hypersensitivity is a global health problem, affecting many persons, male and female, and from different age groups. A small part of them is looking for professional dental help or advice but the interest of solving the problem is raising recently. It is considered extremely important introducing regular screening for patients with dentin hypersensitivity and estimating of effective diagnostic and therapeutic agents and methods. Research in this area focuses on several key points: clear definition of the condition, awareness of epidemiology and etiology of problem, optimizing of diagnostic aspect and creating prophylactic approach in the clinical management of the problem. The ultimate goal is to create an adequate strategy, dealing with dentin hypersensitivity offering effective options for people suffering from it. // [BG] Дентинната свръхчувствителност (ДСЧ) е глобален здравен проблем, засягащ много индивиди от двата пола и в различни възрастови групи. И въпреки, че малка част от тях търсят професионален съвет и помощ от дентални специалисти, интересът към проблема от страна на последните се засилва все повече в последните години. Смята се, че е изключително важно въвеждането на регулярен скрининг на пациентите с дентинова свръхчувствителност и утвърждаването на ефикасни диагностични и лечебни средства и методи. Научните изследвания в областта акцентират върху няколко основни момента: еднозначно дефиниране на състоянието, информираност относно епидемиологията и етиологията му, оптимизиране на диагностиката и утвърждаване на профилактичния подход в клиничното справяне с проблема. Крайната цел е създаване на адекватна стратегия за справяне с дентинната свръхчувствителност, предлагаща ефикасни опции за хората, страдащи от нея.en_US
dc.subjectdentin hypersensitivity (DH, DHS)en_US
dc.subjecttooth brushingen_US
dc.subjectdental abrasionen_US
dc.subjectPropolisen_US
dc.subject.classificationКонсервативно зъболечение / Conservative Dentistryen_US
dc.titleDentin Hypersensitivity – Social, Diagnostic and Treatment Aspects // Дентинна свръхчувствителност – социални, диагностични и лечебни аспектиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailgenoveva.balcheva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Conservative Dental Treatment and Oral Pathologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages184en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record