Show simple item record

dc.creatorMarkova, Martina / Маркова, Мартина
dc.date.accessioned2019-10-16T13:35:47Z
dc.date.available2019-10-16T13:35:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/505
dc.description.abstractSilver Amalgam is considered to be one of the most important restoration materials in the history of dental medicine. For more than 200 years it has been a reliable restorative material because of its durability, strength, and longevity, ease of application and low cost. During these years a lot of changes of its composition have been made. Amalgam is still used in many countries. Nearly half of the Bulgarians have at least one amalgam restoration in their mouths. The problem is that dental amalgam contains mercury and can cause reactions in the body or soft tissues, and it may contribute to increased corrosion potential or allergies. If we know the problems, associated with the usage of amalgam, we can evaluate better its harmful effects on health and nature. There is sufficient evidence of the harmful effects of dental amalgam on our health and the environment. With the help of strict and modern measures, a high level of protection against emissions of mercury and its compounds on a global scale is ensured, but it is a matter of dentists’ personal choice whether to offer or not this material in their practices, assessing that by working with amalgam, they put at risk nature and human health. // [BG] Сребърната амалгама и досега е считана за един от най-важните възстановителни материали в историята на денталната медицина. Широко използвана е почти два века, като съставът ѝ е променян неколкократно. В много страни, включително и у нас, все още се използва за възстановяване на разрушени зъби. Почти половината от българите имат поне една такава обтурация в устната си кухина. С амалгама се работи лесно и бързо, относително евтина е и, когато се използва според индикациите, трайността ѝ надвишава тази на алтернативните директни възстановителни материали. Приемлива трайност на обтурациите от амалгама може да се получи дори при трудни оперативни условия, за разлика от други материали, които изискват по-прецизна техника. Има много данни за вредните ѝ ефекти върху пациентите, денталните медици, персонала в денталния кабинет и околната среда. Всички използвани дентални амалгами съдържат живак, могат да предизвикат реакции от страна на организма или меките тъкани, способстват за възникване на повишен корозионен потенциал или алергизират. Вредните ефекти върху здравето и природата могат да се оценят по-добре, ако познаваме проблемите, свързани с приложението ѝ. Налице са достатъчно доказателства за вредните ефекти на денталната амалгама върху здравето и околната среда. С помощта на приетите съвременни мерки се осигурява високо ниво на защита от емисиите на живак и неговите съединения в глобален мащаб, но въпрос на избор на всеки дентален медик е това дали ще предлага в своята практика този материал, оценявайки рисковете които поставя пред природата, собственото си здраве, това на екипа си и на пациентите.en_US
dc.subjectsilver amalgamen_US
dc.subjectmercuryen_US
dc.subjectcorrosionen_US
dc.subjectsensitizationen_US
dc.subjectallergyen_US
dc.subject.classificationКонсервативно зъболечение / Conservative Dentistryen_US
dc.titleUse of Dental Amalgam Related Problems // Проблеми, свързани с приложението на дентална амалгамаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailmartina.markova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Conservative Dental Treatment and Oral Pathologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages148en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record