Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.creatorKolarova, Miglena / Коларова, Миглена
dc.date.accessioned2019-10-14T13:16:23Z
dc.date.available2019-10-14T13:16:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/500
dc.description.abstractHIV/AIDS pandemic is a complex mix of diverse epidemics in and between the different countries and regions around the world and is a leading public health crisis of our time. HIV/AIDS has become a global challenge for scientists, which has led to many analysis in the province of epidemiology and risk groups, aetiology, and pathogenesis, a diverse clinical picture at the different stages of the disease, diagnosis, treatment and prevention. The aim of this thesis is to trace and analyse the epidemic situation with the trends in the development of epidemic process of HIV/AIDS infection, to evaluate the effectiveness of the epidemiological surveillance and control in Varna region and to identify the problems and opportunities for overcoming them by developing an appropriate epidemiological model for more adequate (effective) surveillance and control of HIV/AIDS. [BG] Епидемичният процес при HIV /СПИН, достигнал размерите на пандемия се изявява като сложна смесица от разнообразни епидемии в и между различните държави и региони по света и е водеща обществено-здравна криза на нашето време. // [BG] След 37 години от диагностициране на първите случаи на HIV/СПИН, експертите отхвърлят стереотипите, свързани със заразяването, както и с континента, на който се предполага, че е възникнала болестта, и подчертават, че заболяването засяга целия свят и не само рисковите групи. Появата и разпространението на HIV/СПИН инфекцията във Варненска област следва закономерностите характерни за света и страната. В този аспект си поставихме за цел, чрез оценка на епидемиологичния надзор и контрол на HIV/СПИН инфекцията в гр. Варна: Да откроим постигнатия досега напредък, проблемите, пропуските и да подчертаем предстоящите предизвикателства за продължаване на всеобхватността на проблема. С попълването на пропуските в знанията да намалим стигмата и дискриминацията спрямо хората, живеещи с HIV/СПИН. Да предложим разширяване на обхвата на досегашните програми, като посочим, нови възможни групи в професионален, поведенчески или социален риск (чуждестранни студенти, лица упражняващи морска професия), които да обхванем с превантивни мероприятия. Да разработим епидемиологичен модел за Здравно образование за превенция и контрол на HIV/СПИН И СПИ на фона на отпадащи световни противоепидемични дейности, касаещи HIV/СПИН инфекцията.en_US
dc.subjectantiepidemic activityen_US
dc.subjectepidemiological educationen_US
dc.subjectintegrated preventionen_US
dc.subject.classificationЕпидемиология / Epidemiologyen_US
dc.titleState and Perspectives of the Epidemiological Supervision and Control of HIV/AIDS in Varna District // Състояние и перспективи на епидемиологичния надзор и контрол на HIV/спин във варненска областen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailMiglena.Kolarova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Hygiene and Epidemiologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages220en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record