Show simple item record

dc.creatorValcheva, Zornicaen
dc.creatorВълчева, Зорницаbg
dc.date.accessioned2019-10-09T08:26:33Z
dc.date.available2019-10-09T08:26:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/495
dc.description.abstractDifficult nasal breathing is the condition where there is a partial or full, temporary or permanent obstruction of the airway and the processes of inhalation and exhalation are carried out through the mouth. Where there is no morphological or anatomical reason for the occurrence of mouth breathing, it is defined as bad habit. Mouth breathers are those people who breathe through the mouth even during times of rest and relaxation. They should be distinguished from nose breathers who breathe through their mouth during intensive physical activities, but during rest – through their nose. The aim of this dissertation to establish the relationship between the severity of the difficult nasal breathing and the frequency of deviation in the development of the dental arches and the occlusion in children in primary or mixed dentition. From the study of children with difficult nasal breathing, bad habit of staying and sleeping with open mouth; and a control group of nasal breathing children, we can draw the following conclusions: 1. We found that difficult nasal breathing is found in 24.70% оf all the studied children. 2. We found that the main cause of the occurrence of mouth breathing in deciduous dentition is allergic rhinitis (54.50%), in early mixed dentition is the adenoid hypertrophy (40.90%), and in late mixed dentition – it is the bad habit of sleeping with an open mouth (64.70%). 3. We found that in mouth breathing children there is the presence of occlusion class II, overjet and open bite in varying degrees.en_US
dc.description.abstract[BG] Затрудненото носово дишане е състояние, при което имаме частична или пълна, временна или постоянна обструкция на дихателните пътища и процесите на вдишване и издишване се осъществяват през устата. Случаите когато няма налична морфологична или анатомична причина за появата на устно дишане, то се определя като вреден навик. Устно дишащи са тези хора, които дишат през устата дори по време на почивка и покой. Те трябва да се различават от носово дишащите, които при интензивни физически натоварвания дишат през устата, но при покой – през носа. Целта на настоящата дисертационна тема е да се установи връзката между степента на затрудненото носово дишане и честотата на отклонение в развитието на зъбните дъги и оклузията при деца във временно и в смесено съзъбие. От направеното проучване на децата със затруднено носово дишане, вреден навик да се стои и спи с отворена уста и контролна група носово дишащи деца може да направим следните изводи: 1. Установихме, че затруднено носово дишане се среща при 24.70% от всички изследвани деца. 2. Установихме, че основната причина за появата на устно дишане във временно съзъбие е алергичния ринит (54.50%), в ранно смесено е хипертрофия на третата сливица (40.90%), а в късно смесено съзъбие -вредния навик да се стои и спи с отворена уста (64.70%). 3. Установихме, че при устно дишащите деца е налице II зъбен клас, овърджет и отворена захапка изразени в различна степен.BG
dc.subjectmouth breathingen_US
dc.subjectnasal breathingen_US
dc.subjectmixed dentitionen_US
dc.subjectdeciduous dentitionen_US
dc.subject.classificationОртодонтия / Orthodonticsen_US
dc.titleDentoalveolar Malocclusions in Primary and Mixed Dentition in Children with Chronic Mouth Breathing // Зъбно-челюстни деформации във временно и смесено съзъбие при деца със затруднено носово дишанеen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailzornica.vulcheva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Orthodonticsen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages194en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record