Show simple item record

dc.creatorDzhedzheva, Pepa / Джеджева, Пепа
dc.date.accessioned2019-10-08T08:51:30Z
dc.date.available2019-10-08T08:51:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/494
dc.description.abstractMedical staff belongs to the occupational groups at high risk of contracting various infectious agents, including hepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV) and HIV. The increased risk of infection at work is also confirmed by accumulated observations and studies. The number of etiological agents that could be transmitted within hospitals is high. Occupational activities of nurses entail daily exposure to infectious and non-infectious factors that can affect their health. Particularly relevant is the problem of in-hospital infection with the causative agents of blood-borne infections - hepatitis B, C and HIV. Significant spread of these diseases has been demonstrated among the population and among patients in hospitals. The purpose of the study is to investigate and analyse the level of occupational safety of medical students and nurses, in specific work conditions regarding professionally determined viral infections transmitted by blood – HBV, HCV and HIV.en_US
dc.description.abstract[BG] Медицинският персонал принадлежи към професионалните групи с висок риск от заразяване с различни инфекциозни агенти, включително и вирусите хепатит В, хепатит С и HIV. Повишеният риск от инфектиране по време на работа се потвърждава и от натрупани наблюдения и проучвания. Броят на етиологичните агенти, способни да се предават вътреболнично е голям. Професионалната дейност на медицинските сестри протича при ежедневен контакт с различни инфекциозни и неинфекциозни фактори, влияещи неблагоприятно на тяхното здраве. Особено актуален е проблемът с вътреболничното им заразяване с причинителите на хемоконтактни инфекции – хепатит В, С и HIV. Доказано е значителното разпространение на тези заболявания сред населението, а следователно и сред пациентите на лечебно- профилактичните заведения. Проведеното изследване дава възможност да се проучат и анализират професионалните фактори на риска за вътреболнично инфектиране с вирусите на хепатит В, хепатит С и СПИН в многопрофилния стационар. Установява нивото на знания, умения и идентифицира нагласите и отношението на медицинските сестри и студенти обучаващи се по тази специалност, относно методите и средствата за контролиране на рисковите експозиции с вирусите на хепатит В, хепатит С и СПИН.BG
dc.subjectblood-borne virusesen_US
dc.subjectoccupational diseaseen_US
dc.subjectoccupational risken_US
dc.subjecthospital-acquired infection (HAI)en_US
dc.subject.classificationЗдравни грижи / Auxiliary health care, Nursingen_US
dc.titleBlood-Borne Viral Infections HBV, HCV, HIV – Occupational Risk and Prevention among Nurses /// Хемоконтактни вирусни инфекции – Хепатит В, С, СПИН – професионален риск и превенция сред медицинските сестриen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailpepa.djedjeva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Auxiliary Healthcare and Nursingen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages178en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record