Show simple item record

dc.creatorЛисничков, АтанасBG
dc.creatorLisnichkov, AtanasEN
dc.date.accessioned2019-10-07T12:03:13Z
dc.date.available2019-10-07T12:03:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/490
dc.description.abstractАбсцесът на черния дроб принадлежи към тежките гнойни заболявания и се счита за един от сложните за решаване проблеми на хепатобилиарната система. Честотата на пиогенния чернодробен абсцес (ПЧА) по повод на хепатобилиарна патология по литературни данни е средно от 8 до 16/100000 болни. Основните тенденции при пациентите с ПЧА в наши дни са: увеличаване на честотата на пациентите на възраст над 60 години и повишаване ролята на малигнените заболявания (тумори, инвазиращи или компримиращи билиарния тракт, вторична инфекция на първични или метастатични тумори на черния дроб). Целта на настоящата разработка е да се проучат, анализират и приложат съвременните диагностично-терапевтични стратегии и методи на лечение при болните с ПЧА, с оглед оптимизиране на крайните резултати и намаляване на усложненията и смъртността при този тип болни.BG
dc.description.abstractLiver abscess belongs to the severe purulent diseases and is considered as a condition of the hepatobiliary system that is difficult to solve. Mean incidence rate of pyogenic liver abscess (PLA) in case of hepatobiliary pathology is between 8 and 16 per 100000 patients. Nowadays, basic trends in PLA patients are the following: an increase of the incidence rate among patients over 60 years of age and an increase of the role of malignant diseases such as tumours invading or compressing the biliary tract and a secondary infection of primary or metastatic liver tumours. The aim of this thesis is to study, analyse and apply modern diagnostic and therapeutic strategies and methods of treatment of PLA patients, beneficial to optimising the end results and reduction of complication and mortality rates.en_US
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectliver abscessen_US
dc.subjectpyogenicen_US
dc.subjectPLAen_US
dc.subjecthepatobiliary systemen_US
dc.subject.classificationУрология / Urologyen_US
dc.titleDiagnostic and Therapeutic Strategy in Patients with Pyogenic Liver Abscess // Диагностично-терапевтична стратегия при пациенти с пиогенен чернодробен абсцесen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailatanas.lisnichkov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по хирургични болести / Department of Surgeryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages152en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record