Show simple item record

dc.creatorDimitrova, Valentina / Димитрова, Валентина
dc.date.accessioned2019-10-07T07:11:43Z
dc.date.available2019-10-07T07:11:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/489
dc.description.abstractCTEPH is a life-threatening condition, where organized thromboembolic masses in the pulmonary vessels lead to increased pulmonary vascular resistance (PVR), progressive pulmonary hypertension (PH) and right-sided heart failure. CTEPH is associated with significant morbidity and mortality if not treated on time. The treatment of choice is pulmonary endarterectomy (PEA), which restores pulmonary haemodynamics. The incidence and prevalence of CTEPH is not well studied, the pathogenesis is poorly understood, the diagnostic approaches have not been standardized and neither large randomized controlled trials, nor treatment guidelines have been published in this field. CTEPH is the fourth subgroup in the classification of PH. It is connected with a past episode of acute PE i.e. thromboembolic material obstructing the branches of arteria pulmonalis (AP) at mean pulmonary arterial pressure (mPAP) ≥ 25 mm Hg at rest, pulmonary capillary wedge pressure (PCWP) ≤ 15mm Hg, presence of segmental perfusion defect revealed in V/Q scintigraphy, computed tomography pulmonary angiography (СТРА) or pulmonary angiography after three months of effective anticoagulation. The European Society of Cardiology (ESC) gives the following description: „CTEPH represents pathologic lesions in the vessels of AP that are characterized as organized thrombi tightly attached to the pulmonary arterial wall in the elastic pulmonary arteries replacing normal intima.” /// [BG] СТЕРН е опасно за живота състояние, при което организирани тромбоемболични маси в белодробните съдове водят до повишено белодробно съдово съпротивление (PVR), прогресивна ПХ и десностранна сърдечна недостатъчност. СТЕРН е свързана със значима заболеваемост и смъртност, ако не се лекува своевременно. Честотата, която установихме за СТЕРН в изследваната група е 1,39%. Средната възраст на пациентите е 73,38 ± 10,65 год., СТЕРН се среща по - често при мъже според нашето проучване. Пациентите със СТЕРН в нашата група са по - възрастни и имат повече коморбидности. Това показва и изчисленият CCI индекс. Повишеното внимание в търсенето на СТЕРН може да доведе до скъсяване на времето до поставяне на диагноза от момента на поява на симптомите. Рецидивиращият БЕ, ДВТ и големите перфузионни дефекти са рискови фактори за появата на СТЕРН. Ехокардиографското изследване е скринингов метод за ранно обективизиране на клиничните симптоми на персистираща ДК дисфункция и повишено систолно налягане в АП при пациенти след остър БЕ. Установява се значителна положителна статистически значима корелация между нивата на NT pro BNP и систолното налягане в АП и размера на ДК. NT pro BNP корелира със скалите за оценка на задуха при усилие и в покой mMRC и Borg. При пациенти със СТЕРН систолното налягане в АП, ехокардиографските показатели за ДК дисфункция, NT pro BNP и 6MWT са прогностични фактори за дългосрочна преживяемост. СТРА и V/Q сцинтиграфия са методи на избор от образните изследвания за обективизиране на СТЕРН.en_US
dc.subjectpulmonary hypertensionen_US
dc.subjectthromboembolicen_US
dc.subjectCTEPHen_US
dc.subjectpulmonary endarterectomyen_US
dc.subject.classificationБелодробни болести / Pulmonary Diseasesen_US
dc.titleClinical and Prognostic Characteristics of Patients with Post-chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension (CTEPH) /// Клинични и прогностични характеристики на пациенти с хронична посттромбоемболична пулмонална хипертония (СТЕРН)en_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailvalentina.dimitrova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentFirst Department of Internal Diseases - Cardiology, Rheumatology, Pulmonary Diseases and Allergologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages129en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record