Show simple item record

dc.creatorAngelova, Silviya / Ангелова, Силвия
dc.date.accessioned2019-10-03T12:58:50Z
dc.date.available2019-10-03T12:58:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/488
dc.description.abstractInnovations in the pharmaceutical industry and medicine are major advances in the field of healthcare. They are the latest kind of generations, offering a new, modern and conforming European standard of treatment, consisting of creating specialized, innovative products, state-of-the-art medical equipment, and introducing new models of medical health care. In the context of a dynamic and fast growing society, the requirements for professionalism and improvement of healthcare services, as well as the use of innovative approaches in solving socially significant problems are growing. In this respect, health innovation is structured and organized process of seeking and offering desirable changes that would provide modern and improved model of health care and better efficacy in the health system. The need for innovations in healthcare and pharmacy has never been greater than it is nowadays. Consumer demand and expectations are rising. Modern society is facing the question how healthcare should be better targeted, effective and improved, how to ensure quality and new kind of health services. Innovations in the field of medicine and pharmacy are the subject of increased attention to various researchers because this issue emerges as a new scientific field of research related to the improvement of medical science, its product diversification and the improvement of life of people by providing new alternatives for treating various diseases.en_US
dc.description.abstract[BG] Иновациите в областта на фармацията и медицината представляват сериозен напредък в сферата на здравеопазването. Те са генерации от най-ново поколение, предлагащи нов, модерен и отговарящ на европейските стандарти начин на лечение, изразяващ се в създаване на специализирани, иновативни продукти, най-модерна медицинска апаратура и внедряване на нови модели на здравни грижи и медицинско обслужване. В условията на едно динамично и бързо развиващо се общество, нарастват и изискванията за професионализъм и подобряване на обслужването в сферата на здравеопазването, както и за използване на новаторски подходи при решаване на социално-значими за обществото и неговото здраве проблеми. В този смисъл, иновацията в сферата на здравеопазването е целенасочен, добре структуриран и организиран процес на търсене и предлагане на желани промени, които биха предоставили един по - модерен и подобрен модел на здравна грижа, и по - добра ефикасност в дадена здравна система. Необходимостта от иновации в сферата на здравеопазването и фармацията никога не е била по-голяма, отколкото в днешно време. Потребителското търсене и очаквания се повишават. Пред съвременното общество стои въпроса, как здравеопазването да бъде по - добре ориентирано, ефективно и усъвършенствано, как да се гарантират качествени и нов вид здравни услуги. Иновациите или нововъведенията в областта на медицината и фармацията са обект на засилено внимание на различни изследователи, защото този проблем се очертава като ново научно поле на научни изследвания, свързани с усъвършенстването на медицинската наука, разнообразяването й в продуктово отношение, както и подобряването на живота на хората, чрез предоставяне на нови алтернативи за лечение на различни заболявания.
dc.subjectpharmaceutical industryen_US
dc.subjectproduct innovationen_US
dc.subject.classificationФармацевтични технологии / Pharmaceutical Technologiesen_US
dc.subject.classificationИновации / Innovationsen_US
dc.titleAttitudes towards Development of Innovative Pharmaceutical Products in Bulgaria /// Нагласи за развитие на иновативни фармацевтични продукти в Българияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Social Medicine and Organization of Healthcareen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages190en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typeotheren_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record