Show simple item record

dc.creatorGeorgieva-Dimitrova, Milena / Георгиева- Димитрова, Милена
dc.date.accessioned2019-10-02T10:31:02Z
dc.date.available2019-10-02T10:31:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/482
dc.description.abstractIn recent decades usage of non-metal restorations of the distal teeth is observed. In order to respond the high requirements concerning the aesthetics, biocompatibility and durability, several kinds of full-ceramic systems are developed. Dental ceramics can be divided in two main groups: (1) silica glass-ceramics and (2) high-strength oxide ceramics. Because of the development of CAD/CAM technologies and their easy usage, full ceramic restorations are applied in the distal areas of the dentition. The reconstructive dental medicine is in its most important transformation after adhesive systems establishment. With the digital revolution in almost all industries and disciplines, the inclusion of these technologies in dentistry is inevitably. The main aim of these technologies is to improve the quality and the opportunities in the examination, diagnostics and treatment of the dental patients. In comparison with the conventional methods, the digital ones usually make the data collection easier and improves its accuracy, improves the efficiency in the treatment plan, the production process is easier to control and faster. For its part this leads to higher level dental care and satisfaction for the patient as well as the dentist. Aim of this study is to optimize the usage of indirect aesthetic restoration made by CAD/CAM technologies in children’s permanent dentition.en_US
dc.description.abstract[BG] През последните десетилетия, преминаването към използването на безметални възстановявания, се наблюдава за дистални зъби. За да се отговори на увеличените изисквания от страна на пациенти и лекари по дентална медицина, за високо естетично, биосъвместимо и дълготрайно възстановяване, са разработени няколко вида изцяло керамични системи. Стоматологичните керамики могат да бъдат разделени на две основни групи: (1) силикатни стъклокерамики и (2) високоякостни оксидни керамики. Поради напредъка в CAD / CAM- технологиите и тяхното лесно прилагане, за машинна обработка, изцяло керамични системи все повече се използват за изработване на частични коронки в дисталните участъци на съзъбието. Реконструктивната дентална медицина е в процес на своята най-значима трансформация след въвеждането на адхезивната стоматология. С дигиталната революция в почти всички индустрии и дисциплини, включването на цифровите технологии в денталната медицина е неизбежно. Крайната цел на тези нововъзникващи технологии е да се подобри качеството и възможностите в изследването, диагностиката и лечението денталния пациент. В сравнение с конвенционалните методи, дигиталният работен процес в денталната практика, обикновено улеснява и подобрява точността в събирането на данни, високата ефикасност при планиране на лечението, по-контролиран и по-бърз производствен процес. Това от своя страна води до по-високо ниво на грижа за пациента и по-голямо удовлетворение, както за пациента, така и за денталния лекар. Цел на проучването е да се оптимизира използването на индиректни естетични възстановявания, изработени с помощта на CAD-CAM- технология, при постоянни детски зъби.BG
dc.subjectCAD/CAM technologyen_US
dc.subjectaesthetic restorationen_US
dc.subjectceramic restorationen_US
dc.subjectzirconium ceramicsen_US
dc.subject.classificationДетска дентална медицина / Paediatric Dentistryen_US
dc.titleIndirect Aesthetic Restorations Made by CAD/CAM Technologies on Permanent Children’s Teeth /// Индиректни естетични възстановявания изработени с помощта на CAD-CAM- технологии при постоянни детски зъбиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Paediatric Dentistryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages149en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record