Show simple item record

dc.creatorIrmov, Valentin / Ирмов, Валентинen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:24:17Z
dc.date.available2019-08-09T12:24:17Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/416
dc.description.abstract[EN] Cervical cancer is one of the most frequent and deadliest oncological diseases among women, but at the same time, as controversial as it may seem, it is one of the most easily prevented and permitting early diagnosis types of cancer. This leads us to focus our efforts on solving the problem in two main ways. The first one would be the development of the clinical methods – surgical and therapeutic - aimed at eradicating the process and completely curing the patient. The second and just as important is mass screening of cervical changes and early diagnostics at the stage of pre-cancerous changes. Although we may describe the problem as ‘medically global’, the studies which are being carried out, as well as the scarce research done on the second outline - the issues of mass screening and patient’s understanding of the disease are extremely low. For the main purpose of this dissertation, we’ve decided to examine and explore the problems related to this second, but in our opinion, most important part. We can safely and firmly state that for us the solution to the problem regarding mass screening and early detection of cervical cancer is more important than the development of surgical and therapeutic methods for treating the disease. Let's make sure that women do not get sick with cervical cancer, which in theory is actually possible. To achieve our goal, we’ve analyzed the level of understanding among the patients regarding the importance of screening as well as the level of patients’ familiarity of the methods for early detection and prevention of cervical cancer.en_US
dc.description.abstract[BG] Дисертационният труд е свързан със съвременните проблеми в профилактиката на рака на маточната шийка (РМШ) – едно заболяване с изключително голямо социално, медицинско, икономическо, демографско и психологическо значение. Ракът на маточната шийка е едно от водещите по честота и смъртност онкологични заболявания при жената, а в същото време колкото и парадоксално да звучи то е едно от най-лесно предотвратимите и позволяващи ранна диагностика. Това ни кара да насочим усилията си по решаването на проблема в две основни направления. Първото е развитието на клиничните методи – оперативни и терапевтични насочени към ликвидиране на процеса и пълно излекуване на пациентката. Второто и не по-малко важно е масовият скрининг на промените на маточната шийка и ранната диагноза в етап още на предракови промени. В настоящия труд се опитахме не само да проучим до къде стига обхвата на скрининга на заболяването, но и какво е отношението и познанията на пациентките за него, защото считаме, че информираната пациентка е вече почти предпазена пациентка. Целите и задачите на настоящото изследване свързано с профилактиката на карцинома на маточната шийка са определени конкретно и точно още преди стартирането му. Цели: 1. Да се проучат всички фактори и причини, оказващи влияние върху познанията на българските жени относно методите и средствата, за профилактика и ранно откриване на карцинома на маточната шийка. 2. Да се анализират актуалните етични, деонтологични, диагностични и клинични проблеми свързани със скрининга на рака на маточната шийка. Задачи: 1. Да се изследва запознатостта на пациентките по отношение на предимствата и недостатъците на възможните методи на лечение на карцинома на маточната шийка. 2. Да се изучат и определят степента на информираност на участничките в проучването с възможностите, които дава скрининга на рака на маточната шийка и да се изследва познанието на методите и средствата за гинекологична онкопрофилактика. 3. Да се проучи отношението на пациентките към профилактиката на онкологичните заболявания на женските полови органи . 4. Да се проверят кои са основните източници, които повлияват информираността на пациентките относно методите и средствата за профилактика на цервикалния карцином. 5. Да се оцени нивото на здравна култура на пациентите по отношение на скрининга на карцинома на маточната шийка. 6. Да се анализират факторите, оказващи влияние върху запознатостта на пациентките с възможностите за ранно откриване рака на маточната шийка.BG
dc.subjectcervical canceren_US
dc.subjectscreeningen_US
dc.subjectearly diagnosticsen_US
dc.subjectpreventionen_US
dc.subject.classificationАкушерство и гинекология / Obstetrics and Gynaecologyen_US
dc.titleContemporary Problems Related to Preventive Healthcare of Cervical Cancer /// Съвременни проблеми, свързани с профилактиката на рака на маточната шийкаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Obstetrics and Gynaecologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages178en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record