Show simple item record

dc.creatorDimitrov, Evgeni / Димитров, Евгениen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:22:16Z
dc.date.available2019-08-09T12:22:16Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/393
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to represent the results of the study of the approximal caries prevalence on primary molars in the primary and the early mixed dentition, as well as the possibilities for treatment and restoration with preformed metal crowns. According to the clinical study the intensity of the caries in Varna is significantly high. The relative share of the aproximal caries in the age of 5-7 years significantly prevails the occlusal caries. The average distribution of the approximal caries is 3 per child. The caries treatment of is a main problem among children which imposes finding more atraumatic, concerning the psyche, methods of caries management. Parents’ requirements about the aesthetics of the restorations, as well as the properties of the filling materials and children’s behavior to the dental treatment, put some limits concerning the proper choice of obturation material. Nowadays the most commonly used filling material for primary molars restorations are GIC. They have a very good biological activity (fluor releasing potential) to hard tooth tissues, provide chemical bond with the tooth’s structures. Thus these materials do not require any additional retentions in the prepared cavities which preserve the healthy dental structures. In addition, they are quite tolerant to moisture. One of the main disadvantages is the low mechanical durability. More than 1/3 of the GIC fail in 2 years after their application. The Hall technique is well accepted by children and their parents. It does not traumatize children’s psyche as the method avoids the usage of rotary instruments and local anaesthesia. Most of the children feel insignificant discomfort while the Hall teqchnique is performed.en_US
dc.description.abstractЦЕЛ: Да се представят резултати в проучване на разпространението на апроксималния кариес на временни молари, във временно и ранно смесено съзъбие при деца на възраст 5-7 години, както и възможностите за лечение и възстановяване с помощта на преформирани метални коронки. Според направеното клинично изследване интензитетът на кариеса в гр. Варна е значително висок. Относителният дял на апроксималния кариес в тази възраст (5-7 години), значително преобладава над оклузалния. Средно на всяко дете се падат по 3 апроксимални кариозни лезии. Лечението му е основен проблем при децата, което налага да се търсят по-атравматични, по отношение на психиката, методи за управление на кариозния процес. Изискванията на родителите по отношение на естетиката на възстановяванията, както и свойствата на материалите и поведението на малките пациенти към денталното лечение относително ограничават избора на подходящ материал за възстановяване. В днешно време най-често прилаганото обтурационно средство за възстановяване на временни молари са ГЙЦ. Те притежават изключителни биологично активни качества (флуороизлъчващ потенциал) и осъществяват химическа връзка с твърдите зъбни структури. Това позволява да не се изработва специфична кавитетна форма и изрязване на здрави зъбни тъкани. Освен това са относително „толерантни“ към влагата. Основният им недостатък е механичната им здравина. Повече от 1/3 от глас йономерните възстановявания търпят неуспех до 2 години след апликацията им. Техниката на Hall се приема изключително добре от децата и техните родители. Тя не травмира психиката на детето поради факта, че се избягва употребата на ротационни инструменти и локална анестезия. По-голяма част от малките пациенти усещат незначителен дискомфорт по време на прилагането на техниката.
dc.subjectdental cariesen_US
dc.subjectprimary teethen_US
dc.subjectmetal crownen_US
dc.subjectprimary molaren_US
dc.subjectthe Hall techniqueen_US
dc.subject.classificationДетска дентална медицина / Paediatric Dentistryen_US
dc.titleApplication of Preformed Metal Crowns on Class II Carious Lesions on Primary Molars /// Приложение на преформирани метални коронки при втори клас кариозни лезии на временни молариen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailevgeni.dimitrov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Pediatric Dental Medicineen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages171en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record