Show simple item record

dc.creatorDelchev, Yancho / Делчев, Янчоen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:22:10Z
dc.date.available2019-08-09T12:22:10Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/392
dc.description.abstractEndometriosis is a common disease as an endometrial tissue develops at an ectopic site, causing damage to various tissues and organs in the body. It is characterized by a wide variety of symptoms and disease progression, affecting various tissues and organs, as well by great variety of therapeutic methods and treatment outcomes. Still upon discussion are the classification system, etiology theories, recurrence prognosis and the outcomes of the disease. Treatment of endometriosis ca be conservative, operative or additional treatment. Contemporary recommendations for the treatment of endometriosis require surgical treatment as preferred method at advanced stages of endometriosis, in cases of indicative symptoms, in deep infiltrating endometriosis (DIE), sterility, etc. Operative treatment of endometriosis, alone or in combination, can be performed by open surgery, laparoscopic surgery or robotic surgery. The right choice of the most appropriate method for performing surgical treatment for each patient with endometriosis is a serious challenge and therefore this study explores, compares and analyses the advantages of the various surgical approaches for surgical treatment of endometriosis - with results from own prospective study, own retrospective study and published studies of endometriosis operations at different stages. Operative and postoperative indicators, characteristics of different surgical methods related to endometriosis are considered. A brand new algorithm for selecting the most appropriate operative method for the surgical treatment of endometriosis is proposed.en_US
dc.description.abstractЕндометриозата е заболяване, при което ендометриална тъкан се развива на ектопично място, като е възможно да причини увреждания на различни тъкани и органи в тялото. Характеризира се с голямо разнообразие на симптоми, начини на протичане, разпространение и засягане на различни тъкани и органи, както и разнообразните терапевтични методи и резултати от лечението. Все още са дискусионни класификацията, теориите за възникване, прогнозата за рецидиви и последствия от заболяването. Относно лечението на ендометриозата бива консервативно, оперативно и допълнително лечение. Съвременните препоръки за лечение на ендометриозата налагат хирургичното лечение като предпочитан метод при напреднали стадии на ендометриозата, при изявена симптоматика, при ДИЕ, при стерилитет и др. Оперативно лечение на ендометриоза, самостоятелно или в комбинация, може да се извърши чрез отворена хирургия, лапароскопски или посредством роботизирана хирургия. Правилният избор на най-подходящия метод за извършване на хирургичното лечение за всяка пациентка с ендометриоза е сериозно предизвикателство и по тази причина в този труд се изследват, сравняват и анализират предимствата на различните хирургични подходи за оперативно лечение на ендометриоза с резултати от собствени проспективно и ретроспективно изследване и публикувани изследвания на операции по повод ендометриоза в различни стадии. Разглеждат се оперативни и постоперативни показатели, характеристики на различните оперативни методи във връзка с ендометриозата. Предлага се алгоритъм за избор на най-подходящ хирургичен метод за оперативното лечение на ендометриозата.BG
dc.subjectendometriosisen_US
dc.subjectsurgical treatmenten_US
dc.subjectsterilityen_US
dc.subjectinfertilityen_US
dc.subjectrobot-assisted surgeryen_US
dc.subject.classificationАкушерство и гинекология / Obstetrics and Gynaecologyen_US
dc.titleAdvantages of Robotic Surgery over Laparoscopic Surgery and Open Surgery in the Treatment of Endometriosis /// Предимства на роботизираната хирургия пред лапароскопската хирургия и отворената хирургия при лечението на ендометриозаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Obstetrics and Gynaecologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages107en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record