Show simple item record

dc.creatorMarinov, Marin / Маринов, Маринen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:22:04Z
dc.date.available2019-08-09T12:22:04Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/391
dc.description.abstract[EN] The aim of this thesis is to create an easily applicable method for individual UV dosimetry which accurately assesses both the instantaneous and cumulative UV load of the visual analyser. To apply in practice the new UV dosimetry method. The study includes the invention of a UV dosimeter of the visual analyser and its experimental application conducted on the territory of the municipalities of Varna, Shumen, Burgas, and Bansko, Republic of Bulgaria, and Antalya, Republic of Turkey. It involves 3 subjects who collected data using individual UV dosimeters for the period July 25th 2016 – October 28th 2017. Data was collected on the territories of the Republic of Bulgaria and the Republic of Turkey and processed at the Department of Ophthalmology and Visual Sciences at the Medical University - Varna. The dosimeter developed by our team is able to accurately measure individual UV exposure. The method has a potential for being a cornerstone for a new type of prevention and significant reduction of anterior eye segment diseases worldwide. ///////////// ///////////// [BG] Цел на настоящия дисертационен труд е да бъде създаден лесно приложим в извънлабораторни условия метод за индивидуална UV дозиметрия, оценяващ прецизно както моментното, така и кумулативното UV натоварване на зрителния анализатор. Да се приложи на практика създадения метод. Настоящото проучване включва създаване и пилотно прилагане на UV дозиметър на зрителния анализатор, проведено на териториите на общини Варна, Шумен, Бургас, Банско от Република България и Анталия от Република Турция. В него участват 3 субекта, които са събирали данни, използвайки индивидуални UV дозиметри за периода от 25.07.2016г до 28.10.2017г. База за събиране на данните са териториите на Република България и Република Турция, а тяхната обработка е извършена в Катедра по Очни болести и Зрителни науки към Медицински Университет – Варна. С помощта на UV дозиметъра е възможно прецизното отчитане на индивидуалната UV експозиция – метод с потенциал за създаване на нов вид превенция и значимо намаляване на заболеваемостта на преден очен сегмент в световен мащаб.en_US
dc.subjectUV raysen_US
dc.subjectradiationen_US
dc.subjectdamageen_US
dc.subjectexposureen_US
dc.subjectocular pathologyen_US
dc.subjectUV dosimeteren_US
dc.subjectvisual analyzeren_US
dc.subject.classificationОфталмология / Ophthalmologyen_US
dc.titleCharacteristics of the UV Load to the Anterior Eye Segment – A New UV Dosimetry Method /// Характеристика на UV натоварването на преден очен сегмент – нов метод за UV дозиметрияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailmarin.marinov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Ophthalmology and Visual Sciencesen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages190en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record