Show simple item record

dc.creatorBorisova, Silviya / Борисова, Силвияen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:21:47Z
dc.date.available2019-08-09T12:21:47Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/388
dc.description.abstract[EN] The aim is to investigate and analyse the potentials of outpatient care for application of health care standards in nursing activities. The following hypotheses were formulated: 1. Current organization of outpatient care does not meet the quality criteria of healthcare provided by nurses which impedes individual health as well as its effective maintenance and care. 2. Current organization of nursing activities in outpatient care creates preconditions for under-utilization of nursing competencies. 3. There are differences in the awareness of healthcare standards, access to information, competencies and attitudes about the implementation of regulations related to the validation of health care standards in outpatient care. 4. Lack of legal regulation of nursing activities adversely affects the professional self-confidence of nurses and may create prerequisites for inadequate healthcare. 5. The application of standards in health care will create effective quality assurance and quality control systems in nursing practices. The working hypotheses have been developed taking into account the stage of development of outpatient care in line with modern nursing concepts and the new responsibilities assumed by nurses. In their professional practice nurses give clear priority to health care standards (73%). Although many respondents are in favour of introducing standards into practice, there are nurses who are not confident to express an opinion (27%). The claims expressed by the majority of respondents show a clear awareness of the current nurse's performance in health care. The application of standards on healthcare affirms the autonomy of the profession and enhances the quality of care. There is a statistically significant relationship (χ² = 23, 3; p <0,001) between the length of service and the nurses' opinion of the need to introduce standards in the activity. The surveyed nurses are clearly aware of the responsibility of the actions that are guaranteed by the established in the world practice with proven positive effect professional standards for health care. ///////////// ///////////// [BG] Цел: Да се проучат и анализират възможностите на извънболничната помощ за прилагане на стандарти по здравни грижи в професионалните дейности, които медицинските сестри могат да извършват самостоятелно. Работни хипотези 1. Настоящата организация на сестринските дейности в извънболничната помощ създава предпоставки за непълноценно използване на компетенциите на медицинската сестра. 2. Съществуват различия в нормативната уредба, свързана със сестринската практика и компетенциите за самостоятелни професионални дейности. 3. Медицинските сестри оценяват необходимостта от прилагане на стандарти по здравни грижи в извънболничната помощ. 4. Липсата на законово регламентиране на стандарт по здравни грижи влияе негативно на професионалното самочувствие на медицинската сестра и може да създаде предпоставки за непълноценно здравно обслужване. Работните хипотези изработихме, отчитайки етапа на развитие на здравните грижи в извънболничната помощ в унисон със съвременното сестринство и поемането на нови по-високи отговорности от медицинските сестри. Направеният анализ на теориите в сестринството, очертава възможности за промяна на настоящата практика. Съгласно SWOT анализа на сестринските дейности в извънболничната помощ се открояват някои от силните страни, идентифицирани в анализите и на другите раздели от настоящото проучване. Професията на медицинските сестри е от изключително голямо значение, тъй като има отношение към общото благосъстояние на населението, чрез предоставянето на здравни грижи, които да отговарят на промените в околната среда и на нарастващите потребности. Като най-голяма група здравни професионалисти, работещи в различни здравни заведения, медицинските сестри са ключов ресурс за осъществяване на наложилите се здравни реформи.en_US
dc.subjectnurseen_US
dc.subjectnursing activityen_US
dc.subjecthealth care standardsen_US
dc.subjectoutpatient careen_US
dc.subject.classificationИкономика и управление на здравеопазването / Healthcare Managementen_US
dc.titleApplication of Health Care Standards in Outpatient Care /// Прилагане на стандарти по здравни грижи в извънболничната помощen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailsilviya.borisova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Nursing Careen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages254en_US
eprmuv.thesis.degreeotheren_US
eprmuv.thesis.typepostdoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record