Show simple item record

dc.creatorSpasova, BlagovestaEN
dc.creatorСпасова, БлаговестаBG
dc.date.accessioned2024-06-25T13:29:30Z
dc.date.available2024-06-25T13:29:30Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/3818
dc.description.abstractThe research aimed to evaluate the possibilities and role of videofluoroscopy in the early and late postoperative period, as well as for the follow-up of patients following laryngectomy. To achieve this goal, a standardised protocol was developed for contrast-enhanced videofluoroscopy of the upper digestive tract in laryngectomized patients. The possibilities of videofluoroscopy to study the integrity of the neohypopharyngeal reconstruction in the early postoperative period were evaluated. The role of videofluoroscopy in optimising therapeutic behaviour in early and late neohypopharyngeal reconstruction insufficiencies after laryngectomy was evaluated. The role of videofluoroscopy in vocal rehabilitation of laryngectomized patients with voice prostheses and dysphagia and late complications in laryngectomized patients was investigated. Based on medical documentation, indicators related to surgical treatment and early and late postoperative complications in laryngectomized patients were studied. The applicability of videofluoroscopy for the preoperative assessment of the local status and the selection of the size of the voice prosthesis was studied in patients undergoing treatment for voice rehabilitation with a voice prosthesis. The probability of developing stenosis in the area of the neohypopharynx in patients undergoing postoperative radiotherapy was also analysed.en_US
dc.description.abstractЦелта на проучването бе да се оценят възможностите и ролята на видеофлуороскопията в ранния и късния постоперативен период, както и за проследяване на пациентите след ларингектомия. За постигане на тази цел се разработи стандартизиран протокол за видеофлуороскопия с контраст на горните отдели на храносмилателния тракт при пациенти, подложени на ларингектомия. Оцениха се възможностите на видеофлуороскопия за изследване състоянието на пластиката на неохипофаринкса в ранния постоперативен период. Оцени се ролята на видеофлуороскопията за оптимизиране на терапевтичното поведение при ранни и късни инсуфициенции на пластиката на неохипофаринкса след ларингектомия. Проучи се ролята на видеофлуороскопията при гласова рехабилитация на ларингектомирани пациенти с гласови протези и при дисфагията и късните усложнения при ларингектомирани пациенти. На база на медицинска документация бяха проучени показатели, свързани с хирургичното лечение, ранните и късни постоперативни усложнения при ларингектомираните пациенти. При болни, подложени на лечение с цел гласова рехабилитация чрез гласова протеза, бе проучена приложимостта на видеофлуороскопията за предоперативна оценка на локалния статус и за избора на размер на гласовата протеза. Анализирана беше вероятността за развитие на стеноза в областта на неохипофаринкса при пациенти, подложени на постоперативна лъчетерапия.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectvideofluoroscopyen_US
dc.subjectlaryngectomyen_US
dc.subjectvoice prosthesisen_US
dc.subject.classificationОториноларингология / Otorhinolaryngologyen_US
dc.titleApplication of Videofluoroscopy for Evaluation of the Neohypopharynx In Patients Following Laryngectomy // Приложение на видеофлуороскопията за оценка на неохипофаринкса при пациенти след ларингектомияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по неврохирургия и УНГ болести / Department of Neurosurgery and ENTen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages133en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record