Show simple item record

dc.creatorPomakova, Antoniya / Помакова, Антонияen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:15:28Z
dc.date.available2019-08-09T12:15:28Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/379
dc.description.abstract[EN] Homeopathic remedies, like conventional paediatric medication, contain sugars and acids. They also have specific rules for intake – multiple times during the day, between meals; they should be left for a while under the tongue and should not be taken alongside with fluoride toothpastes. All these factors are prerequisites for creating conditions for an increased risk for development of a carious process with more frequent intake. Their massive and constant use, accompanied with the lack of awareness of their connection with the higher risk of development of carious processes, is a potential risk for children's oral health. The role of homeopathic remedies as a possible risk factor is underestimated among medical specialists. In medical literature the role of homeopathic remedies as a factor in the risk assessment system for development of a carious process remains a topic which is insufficiently discussed. This motivated us to conduct our own scientific research and to assess the effect of this type of medications on dental structures, as well as their role as a risk factor in frequent use in childhood for the initiation and progression of carious processes. The development of specific preventive measures and the assessment of their efficiency is a part of our work. The frequent use of some homeopathic remedies in childhood could be included as an important additional factor in the risk assessment system of tooth decay.en_US
dc.description.abstract[BG] Хомеопатичните лекарствени средства, подобно на конвенционалните педиатрични медикаменти, съдържат захари и киселини. Те имат специфични правила за прием – многократно през деня, между отделните хранения, задържат се дълго под езика, не се употребяват съвместно с флуорни пасти. Тези фактори са предпоставка за създаване на условия за повишен риск от развитие на кариозен процес при чест прием. Масовото им и постоянно използване, съпроводено с липсата на информираност за връзката им с повишен риск за развитие на кариозен процес, представлява потенциална опасност за оралното здраве на децата. Липсва информираност и на медицинските специалисти за възможните рискове, които този тип медикаменти биха могли да имат. В медицинска литература ролята на хомеопатичните средства като фактор в системата за оценка на риска от развитие на кариозен процес остава недостатъчно дискутирана тема. Това ни мотивира да проведем собствено научно изследване и да оценим ефекта им върху зъбните структури и ролята им като рисков фактор при честа употреба в детска възраст за инициацията и прогресията на кариозен процес. Изработването на специфични профилактични мерки и оценката на тяхната ефективност е част от нашата работа. Честата употреба на някои от хомеопатичните медикаменти в детска възраст би могла да се включи като важен допълнителен фактор в системата за оценка на риска от кариес.BG
dc.subjectdentalen_US
dc.subjectpaediatricen_US
dc.subjecthomeopathicen_US
dc.subjectcarious processen_US
dc.subject.classificationДетска дентална медицина / Paediatric Dentistryen_US
dc.titleInfluence of Some Homeopathic Remedies as a Factor in the Risk Assessment System for the Development of Carious Processes /// Влияние на някои хомеопатични средства като фактор в системата за оценка на риска от развитие на кариозен процесen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailantoniya.pomakova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Pediatric Dental Medicineen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages195en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record