Show simple item record

dc.creatorKisheva, Antoniya / Кишева, Антонияen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:14:51Z
dc.date.available2019-08-09T12:14:51Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/372
dc.description.abstract[EN] Atrial fibrillation (AF) is a progressive disease, associated with structural remodelling. The aim of the study is to determine the role of different factors, including cardiac fibrosis, for the development and progression of AF in patients >55 years and to consider how to influence the pathologic process. For the first time in Bulgaria the role of fibrosis by a biomarker evaluation in the development and sustaining AF is investigated. For the first time in Bulgaria, Galectin-3’s role in cardiovascular diseases is studied. The research for the role of Galectin-3 is also contributing to the sparse data worldwide. For the first time in Bulgaria and one of the first in the world the application of spironolactone in AF is studied. One of the first in the world investigations linking Galectin-3 and CHA2DS2Vasc score in AF. One of the first researches inquiring for the role of hyperuricemia as an independent risk factor for AF. For the first time in the world a relationship between Galectin-3 and podagra is found. The first study in Bulgaria and one of the first in the world looking for the relation between AF, CACS and Galectin-3. Galectin-3 is not only is informative for the quantitative involvement in the fibrotic process but may also serve as a prognostic factor in the assessment of the risk profile in patients with AF. The inhibition of its profibrotic activity of Gal-3 could become a target for the development of new and more effective treatment of AF. ////////// ////////// [BG] Предсърдното мъждене (ПМ) е прогресиращо заболяване, съпътствано от структурно ремоделиране. Целта на изследването е да се определи ролята на различни фактори, включително сърдечна фиброза, за развитие и прогресия на ПМ при болни над 55 години и да се обсъдят начини за повлияването на патологичния процес. За първи път в България се изследва ролята на фиброзата за развитие и поддържане на ПМ чрез изследване на биомаркер. За първи път в България се изследва ролята на Галектин-3 (Гак-3) като биомаркер за фиброза при сърдечно-съдови заболявания, а за Гал-3 при ПМ – една от първите работи в световен мащаб. За първи път в България и едно от първите изследвания в света, при което проспективно се изследва приложението на спиронолактон при хора с ПМ. Едно от първите изследвания в света, свързващи Гал-3 с CHA2DS2Vasc score. Едно от първите изследвания, доказващи ролята на подаграта като независим рисков фактор за ПМ. За първи път в световен мащаб се установява връзка между стойностите на Гал-3 и подагра. За първи път в България и едно от първите изследвания в света за връзката между ПМ, КАКС и Гал-3. Гал-3 не само дава информация за количественото засягане от фибротичния процес, но може да служи като прогностичен фактор за определяне на рисковия профил на пациентите с ПМ. Инхибирането на профибротичното действие на Гал-3 може да се превърне в таргет за откриване на ново и по-ефективно лечение на ПМ.en_US
dc.subjectAtrial fibrillation (AF)en_US
dc.subjectfibrosisen_US
dc.subjectcardiovascularen_US
dc.subjectspironolactoneen_US
dc.subjecthyperuricemiaen_US
dc.subject.classificationВътрешни болести / Internal Diseasesen_US
dc.subject.classificationСърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология / Cardiovascular Surgery and Invasive Cardiologyen_US
dc.titleRole of Fibrosis and Blocking of Mineralcorticoid Receptors in Atrial Fibrillation /// Роля на фиброзата и блокирането на минералкортикоидните рецептори при предсърдно мъжденеen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailantoniya.kisheva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Internal Diseases - ES Cardiology and Rheumatologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages140en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record