Show simple item record

dc.creatorYankov, TsvetomirEN
dc.creatorЯнков, ЦветомирBG
dc.date.accessioned2024-03-13T08:33:29Z
dc.date.available2024-03-13T08:33:29Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/3663
dc.description.abstractThis thesis represents the first scientific study investigating the clinical effectiveness of combining high-energy laser and manual therapy in patients with functional thoracic spine disorders. Functional disorders in the thoracic spine are discussed as the leading cause of pain and limited range of motion in this area. The currently available scientific data on the effectiveness of manual therapy and high-energy MLS-laser in this type of pathology are presented. A new protocol for treating these patients, including the combined application of the mentioned factors, is proposed. The short- and long-term therapeutic effectiveness of the application of manual therapy as a monotherapy and of its combined application with a high-energy laser in patients with functional thoracic spine disorders was established. The comparative analysis of the mentioned therapeutic protocols shows the superiority of the combined application of MLS-laser and manual therapy in the patients studied. The obtained scientific data have practical-applied contributions regarding the use of the established therapeutic protocol for treating patients with functional thoracic spine disorders.en_US
dc.description.abstractДисертационният труд представлява първото научно изследване, проследяващо клиничната ефективност от комбинираното приложение на високоенергиен лазер и мануална терапия при пациенти с функционални нарушения в торакален отдел. Разгледани са функционалните нарушения в гръден отдел на гръбначен стълб като основен причинител на болка и ограничен обем на движение в тази област. Представени са наличните към момента научни данни за ефективността на мануалната терапия и високоенергийния MLS-лазер при този вид патология. Предложен е нов авторски протокол за лечение на тези пациенти включващ комбинираното приложение на посочените фактори. Установена е краткосрочната и дългосрочна терапевтична ефективност от приложението на мануална терапия като монолечение и на съчетаното и приложение с високоенергиен лазер при пациенти с функционални нарушение в торакален отдел. Представения сравнителен анализ между посочените терапевтични протоколи, доказва превъзходството на комбинираното приложение на MLS –лазер и мануална терапия при изследваните пациенти. Получените научни данни имат практико-приложни приноси по отношение на използването на създадения терапевтичен протокол за лечение на пациенти с функционални нарушения в торакален отдел.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectthoracic spineen_US
dc.subjectpainen_US
dc.subjectlaseren_US
dc.subjectmanual therapyen_US
dc.subject.classificationРехабилитация / Rehabilitationen_US
dc.titleStudy on the combined use of high-energy laser and manual therapy in patients with functional thoracic spine disorders // Проучване на комбинираното приложение на високоенергиен лазер и мануална терапия при пациенти с функционални нарушения в торакален отделen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailTsvetomir.Yankov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по физиотерапия, рехабилитация и морелечение / Department of Physiotherapy, Rehabilitation and Thalassotherapyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages143en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record