Show simple item record

dc.creatorKrahtova-Nasteva, Katrin / Крахтова-Настева, Катринen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:14:01Z
dc.date.available2019-08-09T12:14:01Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/362
dc.description.abstract[EN] Low level laser treatment (LLLT) has found a wide application amongst the arsenal of methods for dermatological therapy in the last 20 years. The biological effect of LLLT consists of influencing the regulatory processes in the organism on the subcellular and cellular level and maintaining homeostasis, which determines the efficiency and safety of this approach. This gave us reason to research the therapeutic abilities of laser treatment for acne and rosacea as a method on its own, as well as in combination with local therapy. Our aim is to research the therapeutic effect of low level laser treatment on patients with acne and rosacea, and to prepare systematic instructions for its use against these conditions. In order to achieve this goal, we assigned ourselves the following tasks: Determine the efficiency of laser therapy in the treatment of acne and rosacea and describe the side effects, which occur during the treatment. Determine low level laser therapy's place as a complement to various conventional methods of treatment. Prove the advantages of laser therapy, based on the results from the clinical research performed. The good results achieved in the examined groups prove the necessity of administering low level laser therapy. Low level laser therapy is suitable for treating acne and rosacea both in combination and on its own. //////////// //////////// [BG] Нискоинтензивната лазерна терапия (LLLT) в последните 20 години намери широко място в арсенала от средства на дерматологичната терапия. Биологичното въздействие на LLLT се състои в повлияване на регулаторните процеси в организма на субклетъчно и клетъчно ниво и поддържане на хомеостазата, което обуславя ефективността и безопасността на този метод. Това ни даде основание да проучим терапевтичните възможности на лазерната терапия при акне и розацея като самостоятелен метод, а също и в комбинация с локални средства Целта ни е да се проучи терапевтичният ефект на ниско интензивната лазер терапия при пациенти с акне и розацея и да се изготвят методични указания за приложението и при тези заболявания. За постигане на тази цел си поставихме следните задачи: Да се определи ефективността на лазерната терапия при лечение на акне и розацея и да се опишат забелязаните странични ефекти по-време на лечението. Да се определи мястото на нискоинтензивната лазерна терапия, като допълващо средство при различни конвенционални методи на лечение. Постигнатите добри резултати при изследваните групи пациенти доказват необходимостта от прилагането на нискоенергийна лазертерапия. Нискоинтензивната лазерна терапия е подходяща, както за комбинирана, така и за самостоятелна терапия на акне и розацея.en_US
dc.subjectLow level laser treatment (LLLT)en_US
dc.subjectradiationen_US
dc.subjectacneen_US
dc.subjectrosaceaen_US
dc.subjectphototherapyen_US
dc.subject.classificationИнфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология / Infectious diseases, Parasitology, Dermatovenereologyen_US
dc.subject.classificationОбразна диагностика и лъчелечение / Diagnostic Imaging and Radiotherapyen_US
dc.titleLow Level Laser Radiation in Treatment of Acne and Rosacea /// Нискоинтензивна лазертерапия в лечението на акне и розацеяen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Infectious Diseases, Parasitology and Dermatovenereologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages122en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record