Show simple item record

dc.creatorPachejieff, Assen / Пачеджиев, Асенen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:13:55Z
dc.date.available2019-08-09T12:13:55Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/361
dc.description.abstract[EN] Umbilical cord blood (CB) is a valuable source of stem-and-progenitor cells used for an increasing number of conditions. Being directly involved in recruitment and selection of the donors, as well as in collection of the samples, obstetricians are key players in the process of CB-banking. The present study aimed at assessing the impact of various obstetric, laboratory and neonatal factors on the therapeutic utility of banked cord blood, as well as at assessing the awareness level and the attitudes towards CB-banking of pregnant women and obstetricians. A representative sample of 721 privately banked CB-units was subjected to descriptive and correlational analysis. Awareness and attitudes were assessed based on structured questionnaires received by 976 women and 69 obstetricians. Results and discussion: We established the following average values: Volume (V) - 95.4 ml (93.1↔97.6, CI=95%); Total nucleated cell count after processing (TNCpost) - 8.9 х 108 (8.5↔9.3х108, CI=95%); Post-processing cell count for CD34+ - 21 x 105 (19↔22x105, CI=95%); post-processing viability for CD34+ - 98.5%. There were 48 (6.7 %) bacterially contaminated samples whereas vaginal birth was associated with contamination (93% of the cases, p < 0.05). We confirmed the strong association between CB-volume and cell counts. /////////// /////////// [BG] Банкиране на резидуална умбиликална кръв: акушерски и биоетични аспекти Умбиликалната кръв (УК) е ценен биологичен ресурс, с нарастваща роля при лечението на все по-голям брой заболявания. Aкушер-гинеколозите играят съществена роля при банкирането на УК, тъй като са пряко ангажирани с привличането и селекцията на донори, и с пробовзимането. Методи и материали: Изследването цели да проучи влиянието на акушерски, лабораторни и неонатални фактори върху терапевтичната пригодност на УК, както и да проучи информираността и нагласите сред бременните и сред акушер-гинеколозите по темата за банкирането на УК. Беше извършен дескриптивен и корелационен анализ на данните за извадка от 721 частно съхранени проби от УК, а информираността и нагласите бяха оценени на основата на анкетно проучване сред 976 избрали частното („семейното“) банкиране жени и 69 акушер-гинеколози. Резултати и обсъждане: Дескриптивният анализ установи следните средни стойности: Обем (V) - 95,4 мл (93,1↔97,6; CI=95%); Общ брой ядрени клетки след обработка - 8,9 х 108 (8,5↔9,3х108; CI=95%); CD34+ - 21 x 105 (19↔22x105; CI=95%); Жизненост на CD34+ - 98,5%. При 48 проби (6,7 %) се установи бактериално замърсяване. Открива се статистически значима връзка с вагинално раждане (93% от случаите, p < 0,05). Корелационният анализ потвърди очакваната силна връзка между обема на взетата УК и клетъчното й съдържание. Корелациите с другите неонатални (физиологични) фактори са без особено значение за практиката и селекцията на донори.en_US
dc.subjectumbilical cord blood (CB)en_US
dc.subjectobstetricsen_US
dc.subjectcord blood bankingen_US
dc.subjectdonorsen_US
dc.subjectstem cellsen_US
dc.subject.classificationАкушерство и гинекология / Obstetrics and Gynaecologyen_US
dc.titleResidual Cord Blood Banking: Obstetric and Bioethical Aspects /// Банкиране на резидуална умбиликална кръв: акушерски и биоетични аспектиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Obstetrics and Gynaecologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages179en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record