Show simple item record

dc.creatorTodorov, Georgi / Тодоров, Георги
dc.date.accessioned2019-08-09T12:13:04Z
dc.date.available2019-08-09T12:13:04Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/352
dc.description.abstract[EN] Interventional radiology (IR), also known as vascular and non-vascular radiology or surgical radiology, provides minimally invasive imaging methods for treatment of diseases of each body system and organs. Although there are many procedures performed by interventional radiologists, a unifying concept behind these therapies is the use of the most advanced, least invasive techniques to minimize patient's risk and improve health outcomes. Current techniques used in interventional radiology offer new treatment options for many diseases for which open surgery was required. Now they can be treated non-surgically by interventional X-ray methods. By minimizing physical trauma for the patient non-surgical interventions can reduce the levels of complications and recovery time, and shorten the length of hospital stay. This research study is focused on the role of interventional radiology in the diagnosis and interventional and therapeutic procedures for malignancies of the hepatobiliary system. Interventional radiology uses minimally invasive percutaneous techniques in the applied therapeutic procedures which include: percutaneous biliary drainage (PBD), radiofrequency ablation (RFA), transarterial chemoembolization (TACE) and preoperative portal vein embolization (PVE). ///////////// ///////////// [BG] Интервенционална радиология (IR), известна също като съдова и несъдова радиология или хирургична радиология, осигурява минимално инвазивни образни методи за лечение на заболявания на всяка система и органи. Въпреки че процедурите, извършвани от интервенционални рентгенолози са много, като обединяваща концепция зад тези терапевтични методи е използването на най-модерните, най-малко инвазивните техники, за да се сведе до минимум рискът за пациента и за подобряване на здравните резултати. В днешно време техниките, използвани в интервенционалната радиология предлагат нови възможности за лечение на много заболявания, за които се е изисквало отворена хирургична намеса - сега те могат да се лекуват нехирургично, чрез интервенционални рентгенови методи. Чрез минимизиране на физическата травма на пациента, нехирургическите интервенции могат да намалят равнищата на усложнения и времето за възстановяване, както и да съкратят продължителността на болничния престой. Този научен труд е фокусиран върху ролята на интервенционалната радиология в диагностицирането и в интервенционалните терапевтичните процедури на злокачествени заболявания на хепато-билиарната система. Интервенционалната радиология използва минимално инвазивни перкутанни техники в терапевтичните процедури, които включват: перкутанно отбременяване на механичния иктер, радиофреквентна термоаблация (РФА) на злокачествени процеси, трансартериална хемоемболизация (ТАСЕ) и предоператвна портална емболизация (ППЕ).en_US
dc.subjectInterventional radiology (IR)en_US
dc.subjectHepatobiliary Systemen_US
dc.subjecttumouren_US
dc.subjectmalignancyen_US
dc.subjectpercutaneous biliary drainageen_US
dc.subjectradiofrequency ablation (RFA)en_US
dc.subjecttransarterial chemoembolization (TACE) and preoperative portal vein embolization (PVE)en_US
dc.subject.classificationОбразна диагностика и лъчелечение / Diagnostic Imaging and Radiotherapyen_US
dc.titleInterventional Approaches and Diagnosis of Malignancies of the Hepatobiliary System /// Интервенционални подходи и диагностика при злокачествени заболявания на хепато-билиарната системаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailGeorgi.Todorov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Diagnostics Imaging and Radiotherapyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages146en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record