Show simple item record

dc.creatorGrozdeva, Denitsa
dc.creatorГроздева, ДеницаBG
dc.date.accessioned2023-08-21T13:14:25Z
dc.date.available2023-08-21T13:14:25Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/3324
dc.description.abstractThis thesis examines the problems of rehabilitation after hip arthroplasty, following the principles of a holistic, patient-centred approach to health and disease, and the possibilities of assessing the effectiveness of rehabilitation, emphasising the patient's self-assessment in terms of its impact on all spheres of life. The thesis aims to monitor the quality of life before and after an individual rehabilitation program carried out in a hospital environment within a 7-day stay in the Department of Rehabilitation at St. Marina University Hospital – Varna. The representative sample was formed from a heterogeneous group of multimorbid patients (72 in number) in different stages of rehabilitation after endoprosthesis. The study's results reveal the positive dynamics of the biopsychosocial aspects of life after the applied individual rehabilitation program. The correlation of rehabilitation with quality of life is expressed in the patient's self-assessment of the effectiveness of rehabilitation measures. Although the functional assessment carried out by medical specialists reflects the change in the physical aspects of health and life, the main goal of rehabilitation is the positive dynamics in the bio-psycho-social spheres.en_US
dc.description.abstractНастоящият дисертационен труд разглежда проблемите на възстановяването след тазобедрено ендопротезиране, в съответствие с принципите на холистичния, пациент-центриран подход към здравето и болестта и възможностите за оценка на ефективността на рехабилитацията, с акцент към самооценката на пациента по отношение на влиянието ѝ върху всички сфери на живота. Цел на дисертацията е да се проследи динамиката в качеството на живот преди и след индивидуална рехабилитационна програма, изпълнена в болнична среда, в рамките на 7 дневен престой в Отделението по Рехабилитация към УМБАЛ „Св. Марина-Варна“. Представителната извадка се сформира от хетерогенна група полиморбидни пациенти (72 на брой), в различни етапи на рехабилитацията след ендопротезиране. Резултатите от изследването разкриват положителната динамика биопсихоциалните аспекти на живота след приложената индивидуална рехабилитационна програма. Отношението на рехабилитацията към качеството на живот намира израз в самооценката на пациента за ефективността на рехабилитационните мерки. Макар функционалната оценка, извършвана от медицинските специалисти да отразява промяната във физическите аспекти на здравето и живота, главна цел на рехабилитацията е положителната динамика в био-психо-социалните сфери. Следователно търсенето и намирането на възможности за оптимизация на ресурсите на здравната система и реализиране на пациент-центрирания подход се явяват основна концепция, залегнала в стратегията за възстановяването след тазобедрено ендопротезиране.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjecthip arthroplastyen_US
dc.subjectrehabilitationen_US
dc.subjectquality of lifeen_US
dc.subjectmultimorbid patientsen_US
dc.subject.classificationРехабилитация / Rehabilitationen_US
dc.titleQuality of Life and Rehabilitation in Patients with Total Hip Replacement // Рехабилитация и качество на живот при тазобедрено ендопротезирани пациентиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emaildenitsa.grozdeva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по физиотерапия, рехабилитация и морелечение / Department of Physiotherapy, Rehabilitation and Thalassotherapyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages126en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record