Show simple item record

dc.creatorFilkova, Silviya / Филкова, Силвияen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:07:06Z
dc.date.available2019-08-09T12:07:06Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/329
dc.description.abstract[EN] The musculoskeletal disorders are common conditions among children and are usually caused by the long-term effects of poor posture. The purpose of this study is to examine the measures for prevention of spinal deformities and to evaluate the effects of the application of remedial gymnastics to improve the posture in preschool-age children. The study was held in the period 2014-2015. It involved 300 children aged between 5 -7 from the city of Varna. Their posture was evaluated through somatoscopy, functional tests of Matthiass and Kiel and balance durability test which were conducted both in the beginning and at the end of the study. The children were divided in equal numbers into three groups: experimental group (EG) 1, which included exercises with sports hammock, EG 2 which included standard remedial gymnastics and control group (CG). To analyse the data we used descriptive methods, methods of testing the hypotheses (Student's t-test, ANOVA; ?2) and correlation analysis. After application of the methods, the reduction in the frequency of the asymmetries and improvement of the functional durability in the children of EG1 were statistically significant when compared to the results obtained in the CG (p <0.05). The regular classes with sports hammock for at least six months are recommended in the pre-school children for correction and prevention of musculoskeletal asymmetries. //////////// //////////// [BG] Мускулно-скелетните нарушения са често срещани състояния сред децата, причинени от дългосрочните ефекти на неправилната поза. Целта на проучването е да се проучат мерките за профилактика на гръбначните изкривявания и да се оцени ефекта от приложението на изправителната гимнастика за подобряване позата при деца в предучилищна възраст. Изследването се проведе в периода 2014г.–2015г. с 300 деца на възраст между 5 и 7 години в гр. Варна. Позата им беше оценена чрез соматоскопия и функционални тестове: на Matthiass, на Kiel и за равновесна устойчивост както в началото, така и в края на проучването. Децата бяха разпределени по равен брой в три групи: ЕГ 1 с провеждане на гимнастика със спортен хамак, ЕГ 2 стандартна изправителна гимнастика и КГ. За анализ на данните са използвани дескриптивни, методи за тестване на хипотези (Student’s t-test; ANOVA; ?2) и корелационен анализ . След приложението на методиката, намаляването честотите на асиметриите и подобрението функционалната издържливост при децата в ЕГ1 е статистически значимо при сравняването ? с резултатите от КГ (р<0,05). Системните занятия със спортен хамак в продължение на поне 6 месеца са препоръчителни за децата от предучилищна възраст за корекция и профилактика на мускуло-скелетните асиметрии.en_US
dc.subjectmusculoskeletal disordersen_US
dc.subjectpoor posture in childrenen_US
dc.subject.classificationСоциална медицина и организация на здравеопазването / Social Medicine and Organization of Healthcareen_US
dc.titlePrevention of Spinal Deformities in Preschool-Age Children /// Профилактика на гръбначните изкривявания при деца в предучилищна възрастen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailsilviya.filkova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentMedical college - TRS Rehabilitatoren_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages178en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record