Show simple item record

dc.creatorDzhafer, Nigyar / Джафер, Нигярen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:05:47Z
dc.date.available2019-08-09T12:05:47Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/316
dc.description.abstract[EN] Cancer morbidity and mortality rates in Bulgaria are growing, although the trend observed in other European countries is towards a decreasing mortality despite the increasing morbidity rate. Bulgaria has very low attendance rates in relation to preventive and screening examinations with an oncological focus which results in continuing late diagnostics regardless of the development and achievements of medical science and technology. Objective: To analyzed and evaluate the organization of the system for secondary oncoprophylaxis in Bulgaria, to identify barriers to the introduction of a population-based screening of BREAST CANCER (BC) and CERVICAL CANCER (CC), and to propose a model for screening with a focus on small and remote locations. Tasks: 1. To be examine the opinions, attitudes and readiness for secondary prevention in terms oncologic diseases amongst women of regional centres and small towns and settlements; 2. To design and test a pilot program for secondary oncoprophylaxis applicable in small and remote settlements; 3. To study the opinions of experts in the field of health policy and oncology care about the issues of secondary oncoprophylaxis. 4. To analyse and evaluate the organization of cancer screening in Bulgaria. A cross-sectional study of attitudes, awareness and preventive behaviours was conducted amongst 2016 women from Sofia, Silistra and Razgrad over the period from March to June 2015. A pilot model has for regional population screening (specifically cervical cancer -CC), oriented towards the female population in small and remote settlements in Bulgaria been developed and tested. The total of 1683 women were reviewed. Screening for breast cancer (BC) amongst women working in the education system in the city of Sofia was conducted. The women were invited for inclusion in screening through their workplace. Out of 1617 women invited for medical review some 1450 appeared, which constituted 89.7% participation. Conclusion: Even the most well-conceived and adequately resourced screening program can fail if people do not show up for a medical examination. Such a failure may be due to various reasons - poor information, poor organization, and difficult access, etc. The responses of experts from our study highlighted the organizational model of future national screening program, which according to them is applicable in the present conditions in Bulgaria. Our fieldwork enabled us to afford making a proposal for a screening model in the small and remote settlements as part of an overall national screening program. /////////////// /////////////// [BG] Заболяемостта и смъртността от онкологични заболявания в България растат при обратни тенденции за смъртността в другите европейски страни. Равният достъп е условие за успешен онкологичен популационно-базиран скрининг. Работата имаше: Цел; Да се направи анализ и оценка на организацията на системата за вторична онкопрофилактика в България, да се идентифицират бариерите за въвеждане на популационно - базиран скрининг на РМЖ и РМШ и да се предложи модел за скрининг с фокус към малките и отдалечени населени места. Задачи;1.Да се проучат мнението, нагласите и готовността за вторична профилактика по отношение онкологичните заболявания, сред жени от областни центрове и малки населени места; 2.Да се разработи и тества пилотна програма за вторична онкопрофилактика, приложима в малки и отдалечени населени места;3.Да се проучи мнението на експерти в областта на здравната политика и онкологичната помощ относно проблемите на вторичната онкопрофилактика. 4. Да се анализира и оцени организацията на онкологичния скрининг в България. Материал и методи:1.Проведено е срезово проучване на нагласите, информираността и профилактичното поведение сред 2016 жени от областите София, Силистра и Разград в периода от м. март до м. юни 2015 г.2.Разработен е и е тестван пилотен модел за регионален популационен скрининг за онкологични заболявания (конкретно за РМШ), ориентиран към женското население в малки и отдалечени населени места в България. Прегледани са общо 1683 жени от села в седем общини. Обхватът е около 96% от поканените. Проведен е и скрининг за РМЖ сред жени от системата на образованието в гр. София. Поканени са 1617 жени на възраст над 18г., от които на преглед са се явили 1450 жени (89.7%). 3.Проведено е качествено проучване сред експерти . Изводи: - Съществуващата организация в онкопрофилактиката създава неравенства в достъпа на населението до скрининг, особено валидни за жителите на малки населени места. - Условие за успешен скрининг в малките населени места е информираността на таргетните групи. - Профилактичното поведение (изразено чрез посещения при АГ през последната година с профилактична цел) сe различaва по етнически признак и местоживеене – потвърдено при 70% от българските жени и 2% от ромските. - Нагласите за профилактично поведение по отношение на гинекологичното здраве са еднакво високи и при трите етнически групи и в четирите типа населени места. - Установяват се нагласи за едновременно провеждане на профилактичните прегледи за РМШ и РМЖ сред жените от всички етнически групи и по местоживеене (47 до 71%). - Тестваният пилотен модел доказва, че е възможен висок обхват с профилактични прегледи и в малките населени места при адекватни културно-специфични подходи към таргетните групи, добра организация и мотивиран екип. - Честотата на положителните резултати при скрининг за РМШ е 21 на 1000 жени, а болестността от РМШ в изследваната популация е 0.61 на 1000 жени. - Всяка четвърта жена е с гинекологичен проблем. Най-често установената патология са миома (11.6%) и колпит( 5.9%). - Честотата на положителните резултати от скрининга за РМЖ е 29 на 1000 изследвани жени, а болестността от РМЖ в изследваната извадка е 8 на 1000 жени.en_US
dc.subjectcancer preventionen_US
dc.subjectscreeningen_US
dc.subjectoncoprophylaxisen_US
dc.subjectaccessen_US
dc.subject.classificationСоциална медицина и организация на здравеопазването / Social Medicine and Organization of Healthcareen_US
dc.titleCancer Prevention in Bulgaria. Preventive Screening Options in the Small Towns and Remote Villages /// Профилактика на онкологичните заболявания в България. Възможности за скрининг в малки и отдалечени населени местаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailnigyar@abv.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Social Medicine and Health Care Organizationen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages152en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record