Show simple item record

dc.creatorArgirov, Argir / Аргиров, Аргирen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T12:04:00Z
dc.date.available2019-08-09T12:04:00Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/294
dc.description.abstract[EN] Seborrheic dermatitis (SD) is a common disease in dermatological practice with a multifactorial but without clearly defined pathogenesis and complex nosology. Our study covered a total of 170 patients with SSD at a mean age of 41,46±14,54 years (range, 3 months to 80 years). It dealt with 109 males at a mean age of 42,85±14,67 years (range, 3 months to 80 years ) and with 61 females at a mean age of 38,98±14,44 years (range, 17 and 75 years). We used a constellation of several diagnostic methods such as clinical examination; trichoscopy, microbiology of cultures of yeasts of Malassezia genus after a ‘tape method’ modified by us; examination by using of Hair Pull test (HРt); examination for human immunodeficiency virus-(HIV)-infection; analysis of the Dermatology Quality of Life Index, DLQI), and, for the first time in Bulgaria - analysis of the Seborrheic Dermatitis Area and Severity Index, SDASI). We analysed the specific symptoms of scalp seborrhoeic dermatitis and their distribution in the following locations: the two parietal areas, the frontal and occipital area, before and after treatment with 1% Ciclopirox olamine and 1.5% Climbazole shampoo, which was effective, safe and with very rare side effects. We identified a number of significant patterns between the different indicators, most of which were statistically credible. We established the diagnostic significance skin samples culture examination, the HPt and SDASI tests. By means of DLQI we analyses the impact of the disease on quality of life. Comorbidity of atopic dermatitis, contact dermatitis, arterial hypertension and serologically positive HIV infection should be considered in patients with scalp seborrhoeic dermatitis. We elaborated a differential-diagnostic trichoscopic algorithm and a therapeutic algorithm in order to differentiate the severity of scalp seborrhoeic dermatitis.en_US
dc.description.abstract[BG] Себорейният дерматит (СД) е често срещано болестно състояние в дерматологичната практика с многофакторна, но не ясно дефинирана патогенеза и комплексна нозология. Ние изследвахме общо 170 болни със СД на капилициума (СДК) на средна възраст от 41,46±14,54 г. Касае се за 109 мъже на средна възраст от 42,85±14,67 г. и за 61 жени на средна възраст от 38,98±14,44 г. Използвахме констелация от няколко диагностични методи: клинично наблюдение; трихоскопия; микробиология на култури от дрожди от рода Malassezia по модифициран от нас „отпечатъков“ метод; изследване с помощта на Hair Pull test (HРt); изследване за HIV-инфекция; анализ на дерматологичния индекс за качeство на живот (DLQI) и анализ на индекса за засегнатата зона и тежеста на себорейния дерматит (SDASI). Анализирахме специфичните симптоми на СДК и разпространението им в следните области на капилициума: двете париетални области, фронталната и окципиталната област преди и след проведено лечение с шампоан с 1%-ен Ciclopirox olаmine и с шампоан с 1,5%-ен Climbazole, което беше ефективно, безопасно и с много редки странични ефекти. Ние установихме редица съществени закономерности между отделните показатели, повечето от които бяха статистически достоверни. Ние доказахме диагностичната значимост както на културалното изследване от кожни проби на болните, на изследванията с помощта на HPt и на SDASI, така и на анализа на влиянието на заболяването върху качеството на живот на болните с помощта на DLQI. Придружаващата заболяемост от атопичен дерматит, контактен дерматит, артериална хипертония и серологично положителна HIV-инфекция трябва да се има предвид при болните със СДК. Ние разработихме диференциално-диагностичен трихоскопски алгоритъм при СДК и терапевтичен алгоритъм според тежестта на СДК.
dc.subjectscalp seborrheic dermatitisen_US
dc.subjecttrichoscopyen_US
dc.subjectseverity indexen_US
dc.subjectCiclopirox olаmineen_US
dc.subjectClimbazoleen_US
dc.subject.classificationИнфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология / Infectious diseases, Parasitology, Dermatovenereologyen_US
dc.titleDifferential Diagnostic and Therapeutic Aspects of Scalp Seborrhoeic Dermatitis in Different Age Groups /// Диференциално-диагностични и терапевтични аспекти на себорейния дерматит на капилициума в различни възрастови групиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna-bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Infectious Diseases, Parasitology and Dermatovenereologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages148en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record