Show simple item record

dc.creatorIvanova, Liliya / Иванова, Лилияen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T11:57:48Z
dc.date.available2019-08-09T11:57:48Z
dc.date.issued2000en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/274
dc.description.abstract[EN] In a study of 1846 single samples from randomly selected individuals using several methods (CFT, NT, ELISA, IFA) we found a wide spread of antibodies for 5 human herpesviruses in the Varna and Dobrich regions (HSV1, HSV2, VZV, HCMV, EBV). The average seropositivity for HSV1 was 65.60 - 82.65 percent vs. HCMV - 64.40 - 69.87 percent vs. EBV 44.63 - 60.83 percent. Study data shows an increase in the percentage of seropositive individuals with age advancing. We confirmed the complete transfer through the placenta of maternal antibodies to new born children. In 35 cases out of 323 children from different risk groups we established laboratory data for the presence of herpesviruses in the aetiology of the disease (HSV2 - 6, HSV1 - 1, VZV - 3, HCMV - 25). In another 4 cases, we assume the possible participation of herpesviruses in the aetiology of the disease (HSV2 - 2, HSV1 - 1, VZV - 1). ///////////// ///////////// [BG] При изследване на 1846 единични серумни проби от случайно подбрани лица с използване на няколко метода (CFT, NT, ELISA, IFA) установихме широко разпространение носителството на антитела спрямо 5 човешки херпесни вируси във Варненски и Добрички региони (HSV1, HSV2, VZV, HCMV, EBV). Средната серопозитивност спрямо HSV1 е 65,60 - 82,65 процента спрямо HCMV - 64,40 - 69,87 процента, спрямо EBV 44,63 - 60,83 процента. Доказахме увеличаване процента на серопозитивните лица с напредване на възрастта. Потвърдихме данните за пълно преминаване на майчините антитела през плацентата и предаване на новородените деца. При изследване на 323 деца от различни рискови групи в 35 от случаите установихме лабораторни данни за участие на херпесните вируси в етиологията на заболяването (HSV2 - 6, HSV1 - 1, VZV - 3, HCMV - 25). В други 4 случая допускаме също вероятното участие иа херпесните вируси в етиологията на заболяването (HSV2 - 2, HSV1 - 1, VZV - 1).en_US
dc.subjecthuman herpesvirusen_US
dc.subjectHSV1en_US
dc.subjectHSV2en_US
dc.subjectVZVen_US
dc.subjectHCMVen_US
dc.subjectEBVen_US
dc.subjectaetiology of the diseaseen_US
dc.subjectseropositivityen_US
dc.subject.classificationИнфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология / Infectious diseases, Parasitology, Dermatovenereologyen_US
dc.titleSeroepidemiologic, Laboratory and Diagnostic Studies on the Spread of Some Human Herpesvirus Infections in Northeast Bulgaria /// Сероепидемиологични и лабораторно диагностични проучвания върху разпространението на някои човешки херпесни вирусни инфекции в Севеоизточна Българияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emaillilia.ivanova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Microbiology and Virosologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages222en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record