Show simple item record

dc.creatorDonka Sultanova / Донка Султанова
dc.date.accessioned2022-11-30T14:02:30Z
dc.date.available2022-11-30T14:02:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/2717
dc.description.abstractChild’s health is a priority for health systems around the world. Nosocomial infections are a global problem, and children's wards are identified as being at risk of developing these infections. Aim: To investigate the specifics of health care in paediatric wards, the associated organisation of infection control, and staff knowledge of healthcare-associated infections (HAI) control. Objectives: To clarify the specifics of the health care provided to paediatric patients and to what extent the implementation of control measures has complied with the work process in the wards. To derive the criteria for effectiveness in controlling HAI. To propose an optimisation of the control measures for HAI. Hypotheses: It is assumed that performance gaps are identified in the paediatric wards, which is a prerequisite for the occurrence of HAIs. Methodology: Survey. Descriptive statistics, correlation analysis. Study Subject: The organisation of prevention and control of nosocomial infections in delivering health care in paediatric wards. Organisation of the study: The study was carried out in the period 01.12.2021 – 31.05.2022 through two anonymous surveys in the cities of Sliven and Varna among a total of 118 respondents - 46 nurses, 60 students and 12 orderlies. Conclusions: There was insufficient systematisation of knowledge about standard precautions. Respondents mentioned the presence of attendants in the ward as a risk factor. Insufficient updating of nurses' knowledge was found.en_US
dc.description.abstractДетското здраве е приоритет на здравеопазните системи по света. Вътреболничните инфекции са глобален проблем, а детските отделения се определят като рискови за развитие на тези инфекции. Цел дисертацията е да се проучат спецификите на здравните грижи в педиатричните отделения, свързаната с тях организация на инфекциозния контрол, както и знанията на персонала относно контрола на ВБИ. Задачи: Да се изяснят спецификите на здравните грижите полагани за педиатричните пациенти, и доколко прилагането на контролните мерки се спазва в процеса на работа в отделенията. Да се изведат критериите за ефективност при контрола на ВБИ. Да се предложи оптимизация на мерките по контрола на ВБИ. Хипотези: Допуска се, че в детските отделения се установяват пропуски в работата, което е предпоставка за появата на ВБИ. Методология: Анкетно проучване. Дескриптивна статистика, корелационен анализ. Предмет на изследването: Организацията на превенцията и контрола на вътреболничните инфекции при предоставяне на здравните грижи в отделенията по педиатрия. Организация на проучването: Проучването е осъществено в периода 01.12.2021–31.05.2022 г., чрез две анонимни анкети в градовете Сливен и Варна сред общо 118 анкетирани - 46 медицински сестри, 60 студенти и 12 санитари. Изводи: Отчете се недостатъчна систематизираност в познанията относно стандартните предпазни мерки. Анкетираните посочват като рисков фактор наличието на придружители в отделението. Установи се недостатъчно актуализиране на познанията на медицинските сестри.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectnosocomial infectionsen_US
dc.subjecthealthcare-associated infectionsen_US
dc.subjectpaediatric patientsen_US
dc.subject.classificationЗдравни грижи / Auxiliary health care, Nursingen_US
dc.titleCharacteristics of Nursing Care in Paediatric Wards and Infection Control // Особености на здравните грижи в детско отделение и контрол на инфекциитеen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по здравни грижи / Department of Auxiliary Healthcare and Nursingen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages137en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record