Show simple item record

dc.creatorPetya Boncheva / Петя Бончева
dc.date.accessioned2022-11-29T13:47:31Z
dc.date.available2022-11-29T13:47:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/2712
dc.description.abstractThe thesis aims to study the conditions for implementing the global initiative "Health Promoting Universities" (HPU) in the Bulgarian higher education institutions by evaluating a particular university applying internationally approved criteria for HPU. A review of the initiative's theoretical basis, development and practical application was carried out. A standardized methodology for cultural adaptation and validation of the Self-Review Tool of HPU in Bulgarian was applied. An empirical study of the opinion of the university community in MU-Varna about the conditions and activities of health promotion (HP) in a university environment was conducted by applying the tool in Bulgarian. Some characteristics of students' health behaviour were studied. A final evaluation of the institution was carried out regarding the approved criteria, and the priority areas for action under the HP were formulated. The results of the process of adaptation of the tool of the HPU in Bulgarian prove the need for cultural adaptation of related to HP documents, tools and policies for adequate transmission of their meaning and ensuring their effective application. The self-assessment and analysis of health needs allow the categorization of the university in the group of "emerging" HPU, characterized by a lack of official recognition by the university leadership and membership in a network, but with a presence of activities respecting the principles of the HPU.en_US
dc.description.abstractЦелта на дисертационния труд е да се проучат условията за реализация на глобалната инициатива „Университети за промоция на здраве“ (УПЗ) в българското висше училище, като се направи оценка на конкретен университет по международно утвърдени критерии за УПЗ. Извършен е преглед на теоретичната база, развитието и практическото приложение на инициативата. Приложена е стандартизирана методика за културална адаптация и валидиране на инструмент за самооценка на УПЗ „Self-Review Tool“ на български език. Проведено е емпирично изследване на мнението на университетската общност в МУ-Варна за условията и дейностите по промоция на здраве в университетска среда, чрез прилагане на адаптирания инструмент. Проучени са някои характеристики на здравното поведение на студентите. Извършена е окончателна оценка на институцията относно утвърдените критерии и са формулирани приоритетните сфери за действие по ПЗ. Резултатите от процеса на адаптиране на инструмента за самооценка на УПЗ на български език доказват необходимостта от културална адаптация на свързани с ПЗ документи, инструменти и политики за адекватно предаване на смисъла и осигуряване на ефективно приложение. Извършената самооценка и анализ на здравните потребности категоризират университетската позиция в групата на „нововъзникващите“ УПЗ, характеризиращи се с липса на официално признание от страна на университетското ръководство и членство в мрежа на УПЗ, но с наличие на активности основаващи се на принципите на УПЗ.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjecthealth promotionen_US
dc.subjectself-review toolen_US
dc.subjectemerging health promoting universitiesen_US
dc.subject.classificationСоциална медицина и организация на здравеопазването / Social Medicine and Organization of Healthcareen_US
dc.titleHealth Promoting Universities – Development of the Initiative and Prerequisites for Its Implementation in Bulgarian Schools of Higher Education // Университети за промоция на здраве – развитие на инициативата и предпоставки за реализация в българското висше училищеen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailPetya.Boncheva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по социална медицина и организация на здравеопазването / Department of Social Medicine and Organization of Healthcareen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages184en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record