Show simple item record

dc.creatorDenis Niyazi / Денис Ниязи
dc.date.accessioned2022-11-18T14:08:10Z
dc.date.available2022-11-18T14:08:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/2697
dc.description.abstractThe study aimed to conduct a clinical-microbiological investigation on bacteraemia and invasive mycotic infections in patients after autologous and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, carried out in the period 01.01.2019 – 31.12.2021 at the Transplantation ward of the Clinical Haematology clinic of St. Marina University Hospital, Varna. A total of 74 patients and the obtained 107 clinically significant non-duplicate microbial isolates were studied. The incidence and risk factors for bacteraemia and invasive mycotic infections have been studied and analysed. The etiological spectrum and susceptibility to antimicrobials of microbial causative agents of bloodstream infections have been analysed. The gastrointestinal tract has been confirmed as an important source of infectious complications, and intestinal colonisation with MDR bacteria has proven to be a significant risk factor for the development of bacteraemia. Carbapenem-resistant isolate E. cloacae complex has been identified from a faecal sample carrier of blaVIM-1. Carbapenem-resistant isolate A. baumannii from blood culture, carrier of the blaOXA-48-like gene, has been identified. Carbapenem-resistant isolates Pseudomonas composti and Pseudomonas mendocina from a faecal sample have been identified as carriers of blaVIM-2. Resistance to 3-generation cephalosporins, carbapenems, methicillin and glycopeptides is associated with the blaCTX-M-15, blaVIM, mecA and vanA genes.en_US
dc.description.abstractЦелта на настоящия дисертационен труд е да се извърши клинико-микробиологично прочуване върху бактериемиите и инвазивните микотични инфекции при пациенти след автоложна и алогенна хематопоетична стволово-клетъчна трансплантация, извършени в периода 01.01.2019 – 31.12.2021г. в Отделението по трансплантации към Клиника по клинична хематология на УМБАЛ „Света Марина”― гр. Варна. Проучени са общо 74 пациенти и получените от тях 107 клинично значими неповтарящи се микробни изолати. Проучени и анализирани са честотата и рисковите фактори за бактериемии и инвазивни микотични инфекции. Анализиран е етиологичният спектър и чувствителността към антимикробни лекарствени средства на микробните причинители на инфекциите на кръвта. Гастроинтестиналният тракт се потвърди като важен източник за инфекциозни усложнения, а чревната колонизация с MDR бактерии се доказа като значим рисков фактор за развитие на бактериемии. Идентифициран е карбапенем-резистентен изолат E. cloacae complex от фекална проба, носител на blaVIM-1. Идентифициран е карбапенем-резистентен изолат A. baumannii от хемокултура, носител на blaOXA-48-like гена. Идентифицирани са карбапенем-резистентни изолати Pseudomonas composti и Pseudomonas mendocina oт фекална проба като носители на blaVIM-2. Резистентността към 3-генерация цефалоспорини, карбапенеми, метицилин и гликопептиди, се асоциира с носителство на blaCTX-M-15, blaVIM, mecA и vanA гените.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectbacteraemiaen_US
dc.subjectinvasive mycotic infectionen_US
dc.subjectstem cell transplantationen_US
dc.subject.classificationМикробиология и вирусология / Microbiology and Virologyen_US
dc.titleInvestigation of Bacteraemia and Invasive Fungal Infections in Patients Following Autologous and Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation // Проучване върху бактериемиите и инвазивните микотични инфекции при пациенти след автоложна и алогенна хематопоетична стволово-клетъчна трансплантацияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailDenis.Niyazi@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по микробиология и вирусология / Department of Microbiology and Virologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages187en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record