Show simple item record

dc.creatorZlatka Dimitrova-Sandulova / Златка Димитрова-Сандулова
dc.date.accessioned2022-10-27T13:03:26Z
dc.date.available2022-10-27T13:03:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/2645
dc.description.abstractDrainage disorders of the urinary tract often lead to complications during pregnancy. Until now, no definitive standpoint/guideline indicates the management of a pregnant woman with symptomatic hydronephrosis. This leads to the need to deepen research and create a diagnostic-therapeutic algorithm. The thesis aims to compare diagnostic approaches and to study clinical management in pregnant women with hydronephrosis in the first and second half of pregnancy. We present an overview of the Bulgarian and foreign literature on the current trends in the diagnostic and therapeutic management of hydronephrosis during pregnancy. We performed a prospective and retrospective analysis of a group of patients with symptomatic hydronephrosis, diagnosed and treated in the Department of Pathological Pregnancy at the Obstetrics and Gynecology Hospital "Prof. Dr. D. Stamatov" - Varna and the Urological Clinic at the St. Anna Hospital -Varna for the period 2019-2021 to create current complex diagnostic and therapeutic algorithm. We assessed the effectiveness of the diagnostic methods used in the practice of obstetrician-gynaecologists and urologists during the first and second half of pregnancy. Indications, treatment methods, and complications during the first half of pregnancy were specified. We systematised the indications and used treatment methods and complications in the second half of pregnancy. We composed an algorithm for the treatment of hydronephrosis during pregnancy.en_US
dc.description.abstractДренажните нарушения на уринарния тракт често водят до усложнения по време на бременност. До момента няма категорично становище/ръководство, което да посочва поведението при бременна със симптоматична хидронефроза. Това поражда необходимостта от задълбочаване на изследванията и създаване на диагностично-терапевтичен алгоритъм В проучването се съпоставят диагностичните подходи и е проучено клиничното поведение при бременни с хидронефроза в първата и втората половина от бременността. Задачи на изследването са: Да се проучи българската и чуждестранната литература за съвременните тенденции в диагностично-лечебното поведение при хидронефрози по време на бременност. Да се извърши проспективен и ретроспективен анализ на група пациенти със симптоматична хидронефроза, диагностицирани и лекувани в Отделение по Патологична бременност в СБАГАЛ „Проф. Д-р Д. Стаматов“ гр. Варна и Урологична клиника към МБАЛ ‚Св. Анна“ гр. Варна за периода 2019–2021 г. с цел създаване на актуален комплексен диагностично-терапевтичен алгоритъм. Да се оцени ефективността на използваните диагностични методи в практиката на акушер-гинеколозите и уролозите през първата и втората половина на бременността. Да се уточнят показанията, използваните методи на лечение и усложненията през първата половина от бременността. Да се систематизират показанията, използваните методи на лечение и усложненията през втората половина от бременността. Да се състави и предложи алгоритъм за поведение при хидронефроза по време на бременност.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectpregnancyen_US
dc.subjecturinaryen_US
dc.subjecthydronephrosisen_US
dc.subject.classificationАкушерство и гинекология / Obstetrics and Gynaecologyen_US
dc.titleDiagnostic Approaches and Clinical Management in Hydronephrosis during Pregnancy // Диагностични подходи и клинично поведение при хидронефроза по време на бременностen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailZlatka.Dimitrova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по акушерство и гинекология / Department of Obstetrics and Gynaecologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages135en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record