Show simple item record

dc.creatorValeriya Nikolova / Валерия Николова
dc.date.accessioned2022-10-03T12:37:08Z
dc.date.available2022-10-03T12:37:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/2509
dc.description.abstractThis dissertation aims to create a system of criteria and indicators for measuring and evaluating the quality of healthcare in Bulgaria. The purpose of a dissertation requires that a construct is adequate to theoretical concepts and that international best practices have been chosen. In this regard, the general scientific methods of analysis, synthesis, systematization, and summarization of • the scientific literature's understanding of the quality of healthcare, its components, approaches, and tools for measurement and evaluation; • the content of current normative documents used to ensure the quality of the healthcare sector in Bulgaria; and • the available data published in reports and expert analyses on the state of healthcare. Two sociological surveys have been conducted to investigate citizens' and medical professionals' attitudes, perceptions, and information needs about quality and its measurement. The results of the analyses and sociological surveys form the basis of the proposed system of indicators for measuring and assessing healthcare quality in Bulgaria. The system's ultimate goal is to provide opportunities for effective quality management at the national and medical institution levels.en_US
dc.description.abstractЦелта на дисертационния труд е да се създаде система от критерии и индикатори за измерване и оценка на качеството на здравеопазване в България. Постигането ѝ изисква да бъде избрана адекватна на теоретичните концепции и добрите международни практики конструкция. Във връзка с това са използвани общонаучните методи анализ, синтез, систематизация и обобщение на: разбиранията в научната литература за качеството на здравеопазване, неговите компоненти, подходи и инструменти за измерване и оценка; съдържанието на актуалните нормативни документи, които се използват за осигуряване на качеството на лечебния сектор в България; наличните данни, публикувани в доклади и експертни анализи за състоянието на здравната система в България и в български и международни бази данни. Осъществени са две социологически проучвания, които изследват нагласите, възприятията и информационните потребности на гражданите и медицинските професионалисти по отношение на качеството и неговото измерване. Резултатите от направените анализи и социологическите допитвания стоят в основата на предложената система от показатели за измерване и оценка на качеството на здравеопазване в България. Крайната цел на системата е да осигури възможности за ефективното управление на качеството, както на национално ниво, така и на ниво лечебни заведения.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectquality of healthcareen_US
dc.subjectindicatorsen_US
dc.subjectbest practicesen_US
dc.subjectquality managementen_US
dc.subject.classificationИкономика и управление на здравеопазването / Healthcare Managementen_US
dc.titleSystem of Indicators for Measuring and Evaluating the Quality of Healthcare in Bulgaria // Система от показатели за измерване и оценка на качеството на здравеопазване в Българияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailValeriya.Nikolova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по икономика и управление на здравеопазването / Department of Healthcare Managementen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages182en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record