Show simple item record

dc.creatorПенев, ЮлиянBG
dc.creatorPenev, YuliyanEN
dc.date.accessioned2022-09-30T12:18:32Z
dc.date.available2022-09-30T12:18:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/2502
dc.description.abstractНастоящият дисертационен труд се фокусира върху лазерна терапия на дерматози, локализирани по главата и шията с лазер на въглероден двуокис. Тук влизат дерматози, които се повлияват трудно от терапевтични методи или цикатризацията след тях е естетично неприемлива за пациента –акне, мултиплени себорейни и соларни кератози, хиперпигментации, хемангиоми, келоиди, цикатрикси след изгаряния, както и отстраняване от лицето на признаците на стареещата кожа (фини линии, дълбоки бръчки, еластоза и мелазма). Целта на дисертационния труд е да се оптимизират, анализират и обобщят терапевтичните възможности за естетизиране и подмладяване кожата на лицето със СО2 лазерни въздействия с конкретни техники и типични клинични случаи в анатомични зони на главата – капилициум, клепачи, уши, устни, нос и шия. Очертани са терапевтичен диапазон и ефективност при отстраняването на редица дерматози, компрометиращи естетиката на лицето. За реализиране целта и задачите и проверка на хипотезата са приложени методи на сравнение на фотодокументационен материал с оценка на резултатите в краткосрочен и дългосрочен план. Резултативността на разглежданите въздействия се валидира чрез статистически анализ на психологични параметри след лазерно естетизиране и подмладяване на лицето върху контролна група от пациенти. Изведените приноси са от значимост за клиницистите, дерматолозите и хирурзите, студентите по дерматология и хирургия, както и за изследователи, инженери и конструктори на медицински лазерни системи.BG
dc.description.abstractThe present dissertation focuses on laser therapy of dermatoses located on the head and neck with a carbon dioxide laser. These include dermatoses that are difficult to respond to therapies or scarring afterwards is aesthetically unacceptable to the patient - acne, multiple seborrheic and solar keratoses, hyperpigmentation, hemangiomas, keloids, scars after burns, trauma and surgical removal, facial removal, and surgery—signs of ageing skin (fine lines, deep wrinkles, elastosis, and melasma). The dissertation aims to optimise, analyse and summarise the therapeutic options for aestheticizing and rejuvenating facial skin with CO2 laser effects with specific techniques and typical clinical cases in anatomical areas of the head - capillary, eyelids, ears, lips, nose, and neck. An author's laser procedure for effective treatment of adulterous and prolonged juvenile acne and erasure of its scars, an author's biophysical model optimising the ablative laser resurfacing procedure results, and a clinical protocol for conducting the procedure of deep ablative laser resurfacing are presented. The contributions are important for clinicians, dermatologists, surgeons, and students of dermatology and surgery, as well as researchers, engineers, and designers of medical laser systems.en_US
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectlaser therapyen_US
dc.subjectdermatosesen_US
dc.subjectaestheticizingen_US
dc.subject.classificationДерматовенерология / Dermatovenereologyen_US
dc.titleLaser Resources for Facial Rejuvenation and Aestheticisation // Възможности за лазерно подмладяване и естетизиране на кожата на лицетоen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология / Department of Infectious Diseases, Parasitology and Dermatovenereologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages233en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record