Show simple item record

dc.creatorTurgay Kalinov / Тургай Калинов
dc.date.accessioned2022-09-19T13:10:41Z
dc.date.available2022-09-19T13:10:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/2466
dc.description.abstractIn recent years, the use of minimally invasive laparoscopic and robotic manipulations has entered more and more centres in Bulgaria. This has necessitated a significant number of professionals to acquire the necessary skills to meet the need for highly qualified people in this field. Minimally invasive surgery requires the acquisition of a significant amount of theoretical and specific psycho-motor skills. The use of new technologies in teaching are factors without which a modern university cannot exist. The process of training students and specialists in surgery, as well as maintaining the qualifications of experienced surgeons, is complex and lengthy, requiring this type of training. For the acquisition of specific psycho-motor perceptions, two trainings were conducted on a simulator with virtual reality: Training 1 - in laparoscopic surgery; Training 2- training in robotic surgery. The participants in the training switched to exercises aimed at developing basic laparoscopic skills and performing laparoscopic cholecystectomy. The results of our study proved that simulation training is beneficial and builds basic practical skills in students and residents. Based on the results, a standardized curriculum in laparoscopic and robotic surgery was created. Students also express considerable satisfaction with the simulation training in surgery and increase their interest.en_US
dc.description.abstractПрез последните години в България все повече центрове навлезе използването на миниинвазивните лапароскопски и роботизирани манипулации. Това от своя страна наложи нуждата по-голям брой специалисти да придобият нужните умения за да се задоволи нуждата от висококвалифицирани лица в тази област. Минимално инвазивната хирургия изисква придобиването на значителен обем теоретични и специфични психомоторни умения. Използването на нови технологии в преподаването са фактори, без които един модерен университет не може да съществува. Процесът на обучение на студентите и специализантите по хирургия, както и поддържането на квалификацията на опитните хирурзи е сложен и продължителен процес, като именно това налага въвеждането на този тип обучение. За придобиването на специфични психо-моторни възприятия се проведоха две обучения върху симулатор с виртуална реалност: Обучение 1- по лапароскопска хирургия; Обучение 2- обучение по роботизирана хирургия. Участниците в обученията преминаха върху упражнения насочени към развиване на базисни лапароскопски умения и извършване на лапароскопска холецистектомия. Резултатите от нашето проучване доказаха, че използването на симулационното обучение е полезно и изгражда базисни практически умения у студенти и специализанти. На базата на резултатите се създаде стандартизирана учебна програма по лапароскопска и роботизирана хирургия. Също така студентите изказват значително задоволство от симулационното обучение по хирургия и повишава техния интерес.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectlaparoscopicen_US
dc.subjectroboticen_US
dc.subjectminimally invasive surgeryen_US
dc.subjectpsycho-motor skillsen_US
dc.subjecttrainingen_US
dc.subjectsurgeryen_US
dc.subject.classificationХирургия / Surgeryen_US
dc.titleThe Value of Virtual Reality Simulators as a Training Tool in Laparoscopic and Robotic Surgery // Значение на симулаторите с виртуална реалност в обучението по лапароскопска и роботозирана хирургияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailturgay.kalinov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по обща и оперативна хирургия / Department of General and Operative Surgeryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages123en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record