Show simple item record

dc.creatorKatreva-Bozukova, Iveta / Катрева-Бозукова, Иветаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T11:54:28Z
dc.date.available2019-08-09T11:54:28Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/238
dc.description.abstract[EN] The present scientific research studies the possibilities of experimental substances for chemo-mechanical retraction of the gingival groove belonging to the group of α-adrenergic sympathomimetic decongestants. The effect of two alternative substances is tested and proven – the nasal decongestant 0,05% Xylometazoline Hydrochloride, and the ophthalmic decongestant 0,05% Tetrahydrozoline Hydrochloride. They provide sufficient temporary and reversible retraction of the free gingival margin without causing adverse effects on the patient’s oral and overall health. A clinical protocol for direct application of the nasal drops 0.05% Xylometazoline is presented to facilitate the dental specialists when introducing the method in their everyday practice. An experimental gel is created and developed on the base of 0.05% Xylometazoline Hydrochloride which applied clinically demonstrates effective retraction ability and perspicuity of the prosthetic field. The subject of this thesis remains relevant even for the modern digital impression methods –present and future of prosthetic dental medicine.en_US
dc.description.abstract[BG] Локалните и системни странични ефекти на конвенционалните импрегниращи агенти за обработка на ретракционните корди стимулират търсенето и въвеждането на алтернативни вещества в клиничната практика при подготовката на протезното поле за лечение с неснемаеми конструкции. Настоящата научна разработка проучва възможностите на експериментални вещества за химико-механична ретракция на венечната бразда от групата на α-адренергичните симпатикомиметични деконгестанти. Проследен и доказан е ефектът от приложението на две алтернативни вещества – назалния деконгестант 0,05% ксилометазолин хидрохлорид и очния деконгестант 0,05% тетрахидрозолин хидрохлорид, които осигуряват достатъчно по степен временно и обратимо отдръпване на свободния венечен ръб, без да причиняват нежелани странични ефекти върху здравето на пациентите. Предложен е клиничен протокол за работа с назалните капки 0,05% Xylometazolin, който да улесни лекарите по дентална медицина при въвеждане на метода в ежедневната им практика. Създаден е експериментален гел на основата на 0,05% ксилометазолин хидрохлорид, който демонстрира отлична ретракционна способност и прегледност на протезното поле при клиничното му приложение. Темата на дисертационния труд остава актуална и за съвременните дигитални отпечатъчни методи – настояще и бъдеще в протетичната дентална медицина.BG
dc.subjectdecongestantsen_US
dc.subjectnasalen_US
dc.subjectgingival retractionen_US
dc.subjectalternative substancesen_US
dc.subjectXylometazoline Hydrochlorideen_US
dc.subject.classificationОртодонтия / Orthodonticsen_US
dc.titleAdvantages of α-adrenomimetic Decongestants over Conventional Chemical Agents for Gingival Retraction in Order to Avoid Adverse Systemic Side Effects //// Предимства на алфа-адреномиметичните деконгестанти пред конвенционалните химични агенти за гингивална ретракция с цел избягване на нежелани системни странични ефектиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailiveta.katreva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Prosthetic Dental Medicineen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages140en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record