Show simple item record

dc.creatorPapanchev, Georgi / Папанчев, Георгиen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T11:54:21Z
dc.date.available2019-08-09T11:54:21Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/237
dc.description.abstract[EN] Maxillary sinus floor augmentation has been used for occlusal rehabilitation with prosthetic appliances installed over dental implants in the posterior maxilla despite the fact that this region often presents loss of alveolar bone and increased maxillary sinus pneumatization, particularly when all of the molars are absent. The shortage and quality of the remaining bone often implies a challenge when rehabilitating with dental implants. Different kinds of grafts have been used in an endeavour to solve these problems.en_US
dc.description.abstract[BG] Денталната имплантология е една от най – бързо развиващите се области на денталната медицина през последните години. В наши дни денталните имплантати се използват рутинно за заместването на един или повече липсващи зъби. Времето и натрупаният доказателствен материал определят този метод на лечение като сигурен и надежден за голям брой от пациентите. В някои от случаите обаче той се оказва неприложим или поне не без съответната предварителна подготовка. Такива се явяват клиничните ситуации, в които липсва необходимото количество костно вещество или то е с качества, които не позволяват поставянето на оптималните за дадения случай дентални имплантати. Често такава е клиничната картина в дисталните участъци на горната челюст, където костта обикновено е с недостатъчна плътност (D3, D4) и където нормално се намира максиларният синус.BG
dc.subjectsinus floor elevationen_US
dc.subjectdental implantsen_US
dc.subjectgrating materialsen_US
dc.subjectgraften_US
dc.subjectbone regenerationen_US
dc.subject.classificationОрална и лицево-челюстна хирургия / Oral and Maxillofacial Surgeryen_US
dc.titleInfluence of the Type of Grating Materials on the Rate of Bone Regeneration in Sinus Floor Elevation with Lateral Approach and Deferred Placement of Implants /// Влияние на вида на костновъзстановителните материали върху темповете на костна регенерация при повдигане на синусния под с латерален достъп и отсрочено поставяне на имплантатиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailgeogri.papanchev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Oral and Maxillofacial Surgery and Specialized Imaging Diagnosticsen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages226en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record