Show simple item record

dc.creatorChristian Georgiev / Кристиян Георгиев
dc.date.accessioned2022-05-18T12:52:55Z
dc.date.available2022-05-18T12:52:55Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/2173
dc.description.abstractAccording to the World Health Organization (WHO), stroke is the rapid development of clinical signs of focal brain dysfunction lasting more than 24 hours or leading to death for no reason other than a vascular origin. Cerebrovascular diseases (MSDs) occupy a major place among socially significant diseases due to stroke survivors' high morbidity, mortality, and severe disability. In Bulgaria, they are the leading cause of death and disability. About 75% of strokes are in patients over 65, with younger patients being rare but increasing in recent years. In Bulgaria, the average mortality from cerebrovascular accidents is four times higher than in other European countries. At the end of 2008, it had the highest total mortality (14.5 per 1000 population) and was in the top places in mortality. In clinical practice, new challenges are emerging in connection with the complex mechanisms leading etiologically to the occurrence of cerebrovascular incidents, as well as the interaction of other diseases with the occurrence of acute disorders of cerebral circulation.en_US
dc.description.abstractСпоред Световната здравна организация (СЗО) инсултът е бързо развитие на клинични признаци на огнищни смущения на мозъчната функция, продължаващи повече от 24 часа или водещи до смърт, без друга причина, различна от съдов произход. Мозъчно-съдовите заболявания (МСБ) заемат основно място сред социално значимите болести поради високата заболеваемост, смъртност, тежката инвалидизация на преживелите инсулта болни. Във България се явяват водеща причина за смъртност и инвалидност. Около 75% от инсултите са при пациенти над 65 г., като при по-млади пациенти са редки, но с повишаваща се честота през последните години. В България средната смъртност от мозъчно-съдови инциденти е до четири пъти по-висока в сравнение с останалите страни в Европа. В края на 2008 г. тя е с най-висока обща смъртност (14.5 на 1000 души население) и в челните места по смъртност. В клиничната практика се проявяват нови предизвикателства във връзка със сложните механизми, водещи етиологично до появата на мозъчно-съдови инциденти, както и взаимодействието на други заболявания с появата на остри нарушения на мозъчното кръвообращение. Цел на настоящият дисертационен труд е да се проведе сравнително проучване за влиянието на подлежащо онкологично заболяване върху тежестта на острият инсулт и прогнозата на заболяването.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectstrokeen_US
dc.subjectvascularen_US
dc.subjectcerebrovascularen_US
dc.subjectmortalityen_US
dc.subject.classificationНеврология / Neurologyen_US
dc.titleAcute Brain Vascular Incidents in Oncological Patients. Clinical Aspects and Correlation Dependences // Остри мозъчно-съдови инциденти при онкологични пациенти. Клинични аспекти и корелационни зависимостиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailKristiyan.Georgiev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по нервни болести и невронауки / Department of Neurology and Neuroscienceen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages141en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record