Show simple item record

dc.creatorNencheva-Sveshtarova, Savina / Ненчева-Свещарова, Савинаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T11:46:48Z
dc.date.available2019-08-09T11:46:48Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/205
dc.description.abstract[EN] The second most common cause for facial pain following the classic odontogenic pain are the temporomandibular disorders and the myofascial pain disorder syndrome. These disorders affect 5-15% of the general population. A special diagnostic and therapeutic problem are the 5% of the cases that become chronic and are difficult to treat with standard procedures. The low-level laser therapy is one of the contemporary treatment options for influencing the pain symptom from muscular and joint origin and for conservative treatment of the temporomandibular disorders. Unfortunately the published literature does not give enough information about the technical and clinical parameters of the laser therapy. Essential accent in the clinical and research practice is the newly changed methods for diagnostic of the temporomandibular disorders- Research Diagnostic Criteria for Temporomadibular Disorders (RDC/ TMD). The International Consortium for Research of the temporomandibular disorders published in 2014 the new Diagnostic Criteria which are an updated version of the criteria of Dworkin and LeResche from 1994, and posses better specificity and sensitivity. DC/TMD are built on the basis of the modern biopsychosocial model of the temporomandibular disorders and besides the diagnostic Axis I and II also includes further strategic criteria for the purpose of upgrading the diagnostic protocols based on the pathophysiological and etiological mechanisms of these disorders. The above mentioned requires that the new scientific research and evaluation of the treatment methods and of the low level laser therapy in particular are conducted according to the updated version of the Diagnostic Criteria- DC/ TMD.en_US
dc.description.abstract[BG] Темпоромандибуларните заболявания и миофасциалния болков синдром са най-честата причина за лицевата болка след класическата зъбна болка и засягат между 5 и 15% от населението. Особен диагностичен и терапевтичен проблем представляват около 5% от тези пациенти, при които темпоромандибуларната болкова симптоматика персистира и хронифицира и които трудно се поддават на лечение със стандартните методи. Лазерната фототерапия е една от съвременните възможности за овладяване на болката от мускулно - ставен произход и симптоматично консервативно лечение на темпоромандибуларните заболявания, но информацията в литературата относно техническите и клинични параметри на лазерната фототерапия е твърде разнородна. Много съществен акцент в клиничната и изследователската практика внесоха промените в общоприетата методика за диагностика на темпоромандибуларните заболявания - Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD), таксономията, диагностичните критерии, групирането на заболяванията и др. Международният консорциум за изследване на темпоромандибуларните заболявания разпространи през 2014 год. новите Диагностични критерии (Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders - DC/TMD), които са усъвършенстван вариант на критериите на Dworkin и LeResche от 1992 година и имат по- висока чувствителност и специфичност. DC/TMD са изградени на базата на съвременния био-психосоциален модел за темпоромандибуларните заболявания, като освен диагностичните оси (Axis I и II) за физичните, психосоциалните и психологичните компоненти, си поставя и стратегически цели за усъвършенстването на диагностичните протоколи чрез разработването на допълнителни критерии, базирани на патофизиологичните механизми и етиологията на тези заболявания. Всичко това налага новите научни изследвания и оценката на лечебните методи, в частност и на лазерната фототерапия, да се провеждат в съответствие с осъвременената диагностична методика на темпоромандибуларните заболявания.BG
dc.subjectdentalen_US
dc.subjecttemporomandibular disorderen_US
dc.subjectlow-level laser therapyen_US
dc.subjectmyofascialen_US
dc.subjectchronicen_US
dc.subject.classificationОрална и лицево-челюстна хирургия / Oral and Maxillofacial Surgeryen_US
dc.titleApplication of Low-level Laser Phototherapy in the Treatment of Chronic Temporomandibular Disorders // Приложение на нискоинтензитетна фототерапия при хронични темпоромандибуларни заболяванияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Oral and Maxillofacial Surgery and Specialized Imaging Diagnosticsen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages162en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record