Show simple item record

dc.creatorGeorgiev, Delyan
dc.creatorГеоргиев, ДелянBG
dc.creatorBG
dc.date.accessioned2022-03-18T09:05:31Z
dc.date.available2022-03-18T09:05:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1939
dc.description.abstractThe results of our research confirm the possibilities for the application of temporary restorations printed with a stereolithographic printer. For this purpose, task 1 tested and demonstrated that the application of egg-shell printed temporary structures from Dental LT Clear Resin® (Formlabs ™) is only suitable for the distal areas of the dentition due to the deviation that this resin creates on the underlying colour. The possible colours created by us in task 2 completely cover the B-range of Vita Classic® colours and the darker tones from the other ranges - A4, C4 and D4. A logical and regular change in the colour of the obtained resins was found when the ratio of the original White Resin®, Model Resin® and Dental LT Clear Resin® changed. The mechanical and strength properties of the newly obtained resins for 3D printing of temporary structures was established by performing a specially designed experimental setup on task 3 that fully meet the minimum requirements for bending strength set in international standards ISO 10477 and ISO 4049. In view of the results obtained under the previous task and to create conditions for improving the mechanical strength of temporary structures of these resins for the needs of long-term prosthetics, software modification of their digital files was created in task 4.en_US
dc.description.abstractРезултатите от проведените наши изследвания потвърждават възможностите за приложение на временните конструкции принтирани със стереолитографски принтер. Цветообразуването на провизорните възстановявания е резултат от действието на редица фактори като физичните качества на изходните смоли- техният цветен тон, плътност и белеене. За тази цел по задача 1 бе изследвано и доказано, че приложението egg-shell принтирани временни конструкции от Dental LT Clear Resin® (Formlabs™) е подходящо само за дисталните области на съзъбието. Ограниченият избор от налични цветове за 3D-принтиране на временните възстановявания обуславя поставената ни от нас цел за разработването на рецепти за смоли по задача 2, които да покрият по-широк спектър от цветови стандарти. Създадените от нас възможни цветове покриват изцяло В-гамата по разцветката Vita Classic® , както и по-тъмните тонове от останалите гами- А4, C4 и D4. Относно механично-якостните качества на новополучените смоли за 3D печат на временни конструкции бе установено чрез извършване на специално създадена опитна постановка по задача 3, че те отговарят напълно на минималните изисквания за якост на огъване заложени в международните стандарти ISO 10477 и ISO 4049. Създадена бе софтуерна модификация на дигиталните им файлове в задача 4. Доказа се формирането на значително пространство в обема на конструкциите, което дава възможност за запълването му с хетерогенен материал с по-високи стойности на якост на огъване.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjecttemporary restorationsen_US
dc.subjectstereolithographic printeren_US
dc.subjectegg-shell structuresen_US
dc.subject.classificationДентално материалознание / Dental materials scienceen_US
dc.titleApplication of Temporary Restorations Obtained through 3d Laser Stereolithographic Printer // Приложение на временни конструкции получени чрез 3d принтиране на лазерен стереолитографски принтерen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emaildelyan.georgiev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина / Department of Dental Materials Science and Propaedeutics of Prosthetic Dental Medicineen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages141en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record